Na co si dát pozor při sanaci dřevěných konstrukcí ...

Nejpříznivější podmínky pro výskyt dřevokazných škůdců jsou historické neizolované stavby a stavby neudržované. Stále častěji se setkáváme se škůdci v relativně kvalitních, ale buď pouze občasně využívaných objektů nebo u staveb, u kterých nebyly dodrženy základní detaily pro konstrukční ochranu dřeva. Často se situace podceňuje na chatách, kde se při odjezdu kvůli zlodějům, případně zamrznutí vody snažíme o co nejdokonalejší „zabednění“ objektu. V nevětraných a zavlhlých prostorách se pak pro vývoj těchto tichých škůdců vytvářejí nejlepší podmínky.

Jedná se o tiché a vytrvalé škůdce, o jejichž přítomnost se dozvíme, až v okamžiku kdy se objeví příznaky a to už bývá někdy pozdě. U dřevokazných hub se objeví plodnice, a to znamená, že je práce pro houbu na dostupném dřevě většinou již dokončena a poohlíží se po dalším zdravém. Ve zralém stádiu houba produkuje milióny mikroskopických výtrusů. U dřevokazného hmyzu je to obdobné, jakmile se objeví malé dírky, znamená to, že larva dokončila svou etapu života dlouhou 1-3 roky a mění se v brouka, který naklade desítky nových vajíček. 

Nejzákeřnějším druhem je v těchto případech dřevomorka domácí. Kromě šíření výtrusy z houby je její další specialitou prorůstání kořenů do zdiva, případně násypů stropů a to na vzdálenost i několika metrů. Odtud si houba získává potřebné živiny, případně se takto dokáže i šířit po objektu.

U rekonstrukcí, kde se vyskytují dřevěné prvky, zejména dřevěné stropní nebo krovové konstrukce je dobré provést odhalení skladby ke všem nosným prvkům a pro kontrolu si objednat mykologický průzkum od specialisty, který prověří míru poškození biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami nebo hmyzem a navrhne způsob sanace.

Častým jevem na stavbách jsou příklady, kdy zdánlivě dobrá podlaha, kterou necháte bez rekonstrukce Vám způsobí nečekané komplikace už za pár let po dokončení Vaší vysněné rekonstrukce. V průběhu stavebních prací se totiž může do konstrukce, která má v sobě neaktivní zárodky, dostat voda, která probudí tyto zárodky k činnosti. A pak už záleží jen na prostředí a kvalitě dřeva, za jak dlouho se destrukční procesy v konstrukci projeví.

        

Předpokladem pro dlouhodobou účinnost je také okamžitá likvidace poškozených dřevěných prvků (nepoužívat na stavbě pro pomocné účely apod.). Dále vyloučení mokrých procesů na dřevěných konstrukcích a zajištění prostoru proti vlivu povětrnosti. Obecné zásady o nutné likvidaci poškozeného dřeva, textilii apod. není třeba připomínat. Je nutné vše bezpečně zlikvidovat na skládku nebo spálit. Pro budoucí užívání je ale podstatné odstranit příčiny vlhkosti a zajistit větrání prostor, případně konstrukcí.

V exteriéru na pergolách, balkónech a terasách se naopak můžeme setkat s dřevokaznou houbou Trámovkou, která má ráda teplo a světlo. Pracuje pomaleji než dřevomorka avšak vytrvale. Na fotografii vidíte efekt, kterým vyniká, což je tzn. dutinová hniloba, která se na povrchu skoro nevyznačuje. Jakmile se však objeví na povrchu plodnice, je to signál, že uvnitř je opět dokonáno.

Pro opětovné použití dřeva ve stavbě je třeba zajistit podmínky a to zejména dokonalou sanaci prostor a provedení správných konstrukčních detailů, které zajistí přirozenou ochranu dřeva. Při výskytu na zděných konstukcí je nutné nejprve provést otlučení omítek s proškrábáním spár, opálení hořákem a následně provést chemické ošetření, nejlépe pomocí šikmých návrtů v lihu rozpuštěném chemickém přípravku a následně provést celoplošný povrchový postřik.

Odbornou sanaci s poskytnutím záruky nemůže provádět běžná stavební firma, činnost patří mezi živnosti vázané s nutností odborné způsobilosti.