Na co si dát pozor při projektové přípravě stavby ...

Doby, kdy byl schopen stavitel postavit činžovní dům dle jednoho výkresu jsou už nenávratně pryč. Spíše se můžete setkat s firmou, která má problémy postavit garáž podle nejpodrobnější prováděcí dokumentace.

Při zpracování projektu domu na zakázku je vhodné, aby projekt připravoval, minimálně kontroloval architekt i stavební inženýr. Ne vždy je projekt od architekta bez větších komplikací do detailu realizovatelný a projekt od inženýra zase odpovídá typologii a navržená hmota je kvalitně zakomponována do okolí. Dalším problémem bývají projektanti provizně zainteresovaní na určitých výrobcích. Není ale také dobře, když Vás projektant poslechne na slovo a nakreslí vše, co si vymyslíte, bez toho, aby Vám případný "nesmysl" vysvětil nebo případně vymluvil.  Existují samozřejmě i výjimky. Jak se říká „papír snese vše“, ale ne vše, co však vypadá dobře na papíře, lze ve skutečnosti se zárukou zrealizovat.

V dnešní době je už většinou samozřejmostí, že se příprava a zpracování projektu provádí na počítači. Ve smlouvě s projektantem byste měli mít uvedeno, že požadujete předání v tištěné i digitální podobě. Vzhledem k mnoha softwarovým produktům je dobré, aby digitální podoba byla exportována do více formátů, se základem ve formátu .pdf.

BIM (Building Information Modeling) je moderní proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. V implementaci do našeho prostředí to znamená náročnější projektovou přípravu na speciálním softwaru za účasti všech profesí (nejen 3D stavební model), tedy zejména jiné ceny projektů a delší termíny na zpracování kompletní dokumentace. Pro realizaci si vybrat dodavatele, který pak provede realizaci přesně dle projektu a případné veškeré změny převede zpět do BIM tak, aby po dokončení mohla být budova správně spravována.

V případě, že požadujete zpracování a předání pouze dílčí fázi díla, je dobré, aby součástí předání byl i souhlas autora ke změně nebo jinému zásahu do díla. Vyhnete se tak možným budoucím sporům. (autorská práva) 

Při koupi typového projektu získáváte výhodu nízké ceny, rychlost předání produktu k okamžitému projednávání se stavebním úřadem a díky většímu množství realizací už relativně přesnou představu o konečné ceně stavby. Většinou jde i o propracovaný projekt s vyřešenými detaily. Problémy mohou nastat v případě, že Vaše klientské změny budou zasahovat do materiálů nosných konstrukcí, statiky nebo energetické náročnosti. Typovým projektem také většinou ztrácíte možnost individuality a existuje zde i riziko nevhodnosti umístění na Váš pozemek a to jak z hlediska prostorového, tak i legislativního. Zde může platit pravidlo, když se jedná o klasický pozemek, je vhodný typový projekt. U tvarově, velikostně a výškově členitých pozemků je vhodné přistoupit na projekt vytvořený na míru. Při zpracování projektu na rekonstrukci je dobré si nechat stávající stav zaměřit geodetem, jelikož většina starších staveb neodpovídá původním projektům a i drobná nepřesnost může způsobit komplikace zejména ve statice a výkazu výměr, ze kterého se následně nepřesnost přenese i do ceny díla.

Nedílnou součástí dokonalé přípravy projektu jsou výkazy a položkové rozpočty. Výkaz výměr kvantifikuje a specifikuje jednotlivé položky díla a slouží jako podklad pro zpracování rozpočtu resp. cenové nabídky od jednotlivých dodavatelů stavby. Reálnu výši ceny jednotlivé položky můžete porovnat s normalizovanými cenami zpracovanými a pravidelně aktualizovány inženýrskou a poradenskou organizací ÚRS. Upřesňující informace by Vám ji měli poskytnout i v každé dobré projekční kanceláři.

Podkladem pro výkaz výměr je dostatečně propracovaná projektová dokumentace a tzv. popis standardů, ve kterém jsou vyspecifikovány jednotlivé povrchové úpravy, materiály, koncové prvky, zařizovací předměty, které nemusejí být popsány v projektové dokumentaci. Může se jednat už o podrobnou specifikaci požadavků na dokončení díla nebo jen o specifikaci cenové hladiny, ve které se pak bude realizace pohybovat. Od stupně zpracování projektové dokumentace a popisu standardů je pak odvíjí přesnost výkazu výměr, rozpočtu resp. koncové ceny.

Neznamená to však, že když donutíte projektanta k nadlidské podrobnosti, tak dokončíte stavbu na korunu přesně. Vždy počítejte s nějakou rezervou, která počítá s náročností Vašeho záměru, zkušeností a velikostí dodavatelské firmy a s Vaší představivostí před zahájením stavby.

 

Související články:

- Na co si dát pozor při výběru dodavatele >>>