Úvod

Podnětem pro vytvoření tohoto informačního portálu byla snaha o vytvoření nekomerčního informačního centra pro neodbornou veřejnost.

Vzhledem k velkému rozvoji stavebnictví v posledních letech došlo k obohacení trhu o nové stavební materiály, výrobce, stavební firmy, developery apod.

Ne vždy je ale nutná asistence "ODBORNÍKA", který Vás za velké peníze upozorní na to, co už sami vidíte, nebo Vám navrhne řešení, které je sice spolehlivé, ale pro Vás ve skutečnosti nerealizovatelné. A proto se snažíme na tomto nekomerčním informačním portálu pro Vás shromažďovat co možná nejvíce rad a informací, které Vám pomohou problémům nejen předcházet, ale případně je řešit snadno a rychle svépomocí.

Každý příspěvek do diskuzního fóra vítáme a jeho zveřejněním můžete i Vy přispět k rozšíření informovanosti těm, kteří ho právě potřebují.

Novinky

ELEKTROMOBILITA a návrhy staveb od 11/2021

11.11.2021 11:11
Dne 12. listopadu 2021 vstoupí v účinnost vyhláška č.266/2021 Sb, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. K normě vyšla i příslušná metodická pomůcka od MMR. Obsahově se zejména jedná o úpravu týkající se dobíjení elektrických vozidel, motorek a lodí...

Jak je důležité plánování a koordinace rozvodů instalací…

01.07.2021 01:07
Častým problémem, se kterým se můžete setkat při realizacích i u menších staveb, je řešení prostupů různých vedení, resp. jejich včasná nekoordinace se stavební částí. Chybějící prostupy v již hotové hrubé stavbě pak mohou velmi zkomplikovat, případně i zdražit plánovanou realizaci. Jde o to, že...

Proč si (ne)vybrat realitního zprostředkovatele …

03.03.2021 03:21
Bohužel doba je taková, jaká je a ceny většiny nových nemovitostí díky nedostatku, způsobeným komplikovanou legislativou a velkou pravomocí orgánů státní správy a různorodých spolků, stále nekontrolovaně stoupají. K vysokým cenám nemovitostí ale velkou měrou přispívají také taktiky některých...

Na co si dát pozor při realizaci půdní vestavby ...

12.02.2021 21:02
Vzhledem k Vaším častým dotazům jsme pro Vás nově připravili samostatný článek jen o půdních vestavbách a nazvali ho - Na co si dát pozor při realizaci půdních vestaveb ...

Jak je to se stavebním povolením na vybudování koupacího jezírka ...

01.02.2021 12:21
Častým problémem našich úřadů je nejednotnost názorů, které je v tomto případě podpořena i legislativou, jelikož pojem jezírko stavební zákon nezná. Můžete se tedy setkat s odkazem na legislativu spojenou s bazénem, terénními úpravami nebo vodním dílem. Speciální případy tvoří...

Zimování kamenných jezírek

02.01.2021 12:21
Vzhledem k navržené konstrukční skladbě jezírek není problém přečkat zimu, jak v polonapuštěném, tak v úplně vypuštěném stavu. Zimní provoz jezírka je zejména závislý na pozici strojovny. V případě, že je strojovna umístěná ve vytápěném prostoru, potrubí je vedené...

Zima a stavba

11.12.2020 11:12
Použití většiny stavebních materiálů a technologií má vždy své „ale“, většinou podrobně specifikované v technickém listu od výrobce. Jednou z hlavních zásad jsou klimatické podmínky při přímém provádění, ale i po určitou dobu následující, např. během tuhnutí, tvrdnutí, do doby aplikace...

Ochrana stavby proti radonu a nové poznatky ohledně vlivu podlahového topení

22.11.2020 22:11
Dle nové ČSN 73 06 01 o Ochraně staveb proti radonu z podloží, platné od 1.10.2019 se nyní návrh vlastní hydroizolace a podkladních vrstev stavby posuzuje nejen z hlediska zjištěného stupně radonového indexu, ale i dle informace, zda bude nebo nebude instalováno podlahové topení....

Rizika přehřívání a úskalí plechových střech

02.11.2020 11:11
Jedná se zejména o odolnost vůči vysokým teplotám (okolo 100%) které mohou vzniknout v letních měsících pod střešními krytinami. V současné době se totiž stále zvyšuje obliba plochých krytin a zejména antracitové barvy. Dále se na jižních střešních plochách čím dál, tím více objevují...

Bazén nebo moderní přírodní kamenné koupací jezírko?

29.09.2020 13:33
Kladete-li si také tuto otázku, připravili jsme pro Vás nový článek o moderních koupacích jezírkách.  >>>

Veškeré služby
na tomto portálu
jsou poskytovány

ZDARMA