Úvod

Podmětem pro vytvořením tohoto informačního serveru byla snaha o vytvoření nekomerčního informačního centra pro neodbornou veřejnost.

Vzhledem k velkému rozvoji stavebnictví v posledních letech došlo k obohacení trhu o nové stavební materiály, výrobce, stavební firmy, developery apod.

Ne vždy je nutná asistence "ODBORNÍKA", který Vás za veliké peníze upozorní na to, co vidíte a víte i sami nebo navrhne řešení, které je sice spolehlivé, ale pro Vás ve skutečnosti nerealizovatelné.

Každý příspěvek do diskuzního fóra vítáme a jeho zveřejněním můžete i Vy přispět k rozšíření informovanosti těm, kteří to právě potřebují.

Novinky

Správné provedení montáže výplní otvorů

09.05.2017 20:46
I když od účinnosti normy na správné provedení montáže výplní otvorů ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování z 04/2014 uplynulo už několik let, stále se bohužel setkáváme s neznalostí a neodborností. V mnoha případech jde i o záměr montážních firem, které se snaží...

Akustika, aneb problémy s hlukem

08.11.2016 08:11
Dne 15.6.2016 vešlo v platnost nové Nařízení vlády č. 217, kterým se upravuje Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení definuje a zpřísňuje limity pro chráněný venkovní a vnitřní prostory. Hluk je nežádoucí zvuk, který člověka ruší nebo...

Nové požadavky na zateplení

06.10.2016 21:54
Od 1.8.2016 vešla v platnost nová požární norma ČSN 730810. Co se změnilo nejvíce, jsou asi požadavky a zateplování fasád domů vyšších než 12m. V kategorii 12-22,5m se požadavek na šířku požárního pruhu zvýšil na š.900mm a v kategorii nad 22,5m se nařídilo použití pouze materiálů...

Stavební zákon po novele, aneb EKOterorismus pokračuje a získává na síle

11.10.2015 21:16
V souvislosti s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí byla zveřejněna v částce 19 Sbírky zákonů pod č. 39 i novela stavebního zákona s účinností od 1.4.2015. Touto novelou tak došlo k zásadnímu umožnění vstupu nově definované „veřejnosti a dotčené veřejnosti“ do...

Větrat nebo nevětrat? a jak?

03.04.2015 16:38
Podle vyhlášky 268/2009 resp. ČSN EN 15665., změny Z1 by už se prakticky žádná novostavba a ani dobrá rekonstrukce neměla obejít bez větrací jednotky. Při těsnosti nových oken je totiž dodržení předepsaného limitu na CO2 max 1500ppm možné jen za předpokladu, že budete min. 5x denně mít otevřená...

Jak si vybrat nový byt – II. díl

01.03.2015 13:13
Jelikož hezkých a vhodných pozemků pro výstavbu domů ve městech stále ubývá, přibývá naopak zavádějících stavebních a realitních praktik developerů. Jednoduchý systém spočívá v etapové výstavbě a postupném prodeji nových bytů v objektech stavěných buď směrem k jihu nebo směrem k...

Impregnace dřeva - Natírat nebo nenatírat

11.02.2015 10:34
Poslední dobou se toto téma zmiňuje na odborných seminářích v souvislosti s tvorbou nových norem a s porovnáním se zahraničím. V zahraničí (zejména Rakousko, Německo) se totiž na rozdíl od nás, chemické ochrany dřeva nepoužívají. Podmínkou neošetření dřevěných prvků je správná...

Nové byty s certifikací pasivního domu

09.09.2014 14:14
V současné době se začínají na trhu čím dál více objevovat nové byty se zajímavým reklamním lákadlem, čímž je předložení dokladu o splnění kritéria pasivního domu. Bylo by vše v pořádku, pokud by ale příslušná hodnocení a certifikace byla srovnatelná. Existuje totiž stále několik metod...

Nové technické požadavky na výstavbu v Praze

08.08.2014 08:08
Od 1.10.2014 nabývá účinnosti Nařízení č.11, kterým se ruší původní vyhláška č.26/1999 Sb. a další předpisy.  Nařízením č.11 se tak nově stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze.

Nový občanský zákoník

25.05.2014 20:14
O změnách v novém občanském zákoníku bylo už všude řečeno mnoho. Jen pro zjednodušení se jedná o to, že například při koupi nového bytu se nově setkáte s úpravou pojmu „podlahová plocha“, která byla zavedena jako součet čisté, nášlapné či užitné plochy, tedy bez příček a ostatních...

Veškeré služby
na tomto portálu
jsou poskytovány

ZDARMA