Sníh a stavba

10.12.2010 12:10

Použití většiny stavebních materiálů a technologií má vždy své „ale“, většinou podrobně specifikované v technickém listu od výrobce. Jednou z hlavních zásad jsou klimatické podmínky při přímém provádění, ale i po určitou dobu následující, např. během tuhnutí, tvrdnutí, do doby aplikace další vrstvy apod. 

 

Dodržení termínů a realizace staveb za každého počasí může vést ke ztrátě požadované pevnosti, kvality a tím i deklarované životnosti, která se bohužel projeví většinou až po záruční době. Ani pozastavení stavby během zimy bez důkladného ochránění již zrealizované části stavby není dobré podceňovat. Viz rubrika Na co si dát pozor při ...

  

 

Při výběru nového bydlení si raději prověřte, jak a kdo provádí správu přístupové cesty v zimním období tak, aby jste v případě tuhé zimy nebyli odkázaní na pěší výlety za nákupy, případně byli nuceni zakoupit nové terénní auto s náhonem na všechny čtyři kola či sněžný skútr. Viz rubrika Jak si vybrat ...

 

J při návrhu, ale i následně při realizaci a užívání staveb je třeba dodržovat závazné obecné požadavky na výstavbu, zejména předpisy týkající se nutnosti návrhu střech: „Střechy, musí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby byly zachyceny a odváděny srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru …“. Viz rubrika. Důležité odkazy ...

 

Zpět