Zima a stavba

11.12.2020 11:12

Použití většiny stavebních materiálů a technologií má vždy své „ale“, většinou podrobně specifikované v technickém listu od výrobce. Jednou z hlavních zásad jsou klimatické podmínky při přímém provádění, ale i po určitou dobu následující, např. během tuhnutí, tvrdnutí, do doby aplikace další vrstvy apod. 

Dodržení termínů a realizace staveb za každého počasí může vést ke ztrátě požadované pevnosti, kvality a tím i deklarované životnosti, která se bohužel projeví většinou až po záruční době. Ani pozastavení stavby během zimy bez důkladného ochránění již zrealizované části stavby není dobré podceňovat. Naopak práce v interiéru po dokončení vnější obálky budovy jsou vždy příjemnější. I zde je ale třeba dodržovat určitá pravidla, jako je vytápění a větrání. Bez hlídání vlhkosti a teploty se může během chvíle změnit nový interiér v noční můru. Viz naše rubrika Na co si dát pozor při ...

Při výběru nového bydlení si zase raději předem prověřte, jak a kdo provádí správu přístupové cesty v zimním období tak, abyste v případě tuhé zimy nebyli odkázaní na pěší výlety za nákupy, případně byli nuceni zakoupit nové terénní auto s náhonem na všechny čtyři kola či sněžný skútr. Viz naše rubrika Jak si vybrat ...

Jpři návrhu, ale i následně při realizaci staveb je třeba dodržovat závazné obecné požadavky na výstavbu, zejména předpisy týkající se nutnosti návrhu střech: „Střechy, musí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby byly zachyceny a odváděny srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru …“. Viz naše rubrika Důležité odkazy ...

Dále se doporučuje v kritických místech úžlabí, zaatikových žlabů, vtoků apod. instalovat elektrické vyhřívání, případně alespoň provést přípravu. V případě užívání a zjištění, že se na dotčených místech hromadí sníh nebo led, tato místa co nejrychleji doplnit o elektroohřev, pomocí kterého předejdete případným škodám způsobeným sněhem a ledem. 

Zpět