Úvod

Podnětem pro vytvoření tohoto informačního portálu byla snaha o vytvoření nekomerčního informačního centra pro neodbornou veřejnost.

Vzhledem k velkému rozvoji stavebnictví v posledních letech došlo k obohacení trhu o nové stavební materiály, výrobce, stavební firmy, developery apod.

Ne vždy je ale nutná asistence "ODBORNÍKA", který Vás za velké peníze upozorní na to, co už sami vidíte, nebo Vám navrhne řešení, které je sice spolehlivé, ale pro Vás ve skutečnosti nerealizovatelné. A proto se snažíme na tomto nekomerčním informačním portálu pro Vás shromažďovat co možná nejvíce rad a informací, které Vám pomohou problémům nejen předcházet, ale případně je řešit snadno a rychle svépomocí.

Každý příspěvek do diskuzního fóra vítáme a jeho zveřejněním můžete i Vy přispět k rozšíření informovanosti těm, kteří ho právě potřebují.

Novinky

Nové technické požadavky na výstavbu v Praze

08.08.2014 08:08
Od 1.10.2014 nabývá účinnosti Nařízení č.11, kterým se ruší původní vyhláška č.26/1999 Sb. a další předpisy.  Nařízením č.11 se tak nově stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze.

Nový občanský zákoník

25.05.2014 20:14
O změnách v novém občanském zákoníku bylo už všude řečeno mnoho. Jen pro zjednodušení se jedná o to, že například při koupi nového bytu se nově setkáte s úpravou pojmu „podlahová plocha“, která byla zavedena jako součet čisté, nášlapné či užitné plochy, tedy bez příček a ostatních...

Jak si vybrat nový byt

14.05.2014 15:55
Co byste dnes neměli opomenout při výběru nového bytu. Vzhledem k stále složitější legislativě a finanční krizi došlo totiž v minulých letech k odložení mnoha realizací bytových domů. V současnosti se tak, pouze na výjimky, nerealizují novostavby bytových domů podle nových...

Okapy před zimou

11.11.2013 11:11
Každý, kdo minimálně jednou ročně před zimou musí čistit ucpané okapy listím, určitě přivítá chytrou a jednoduchou novinku - okapový zachytávač listí. Jde o polyethylenovou mřížku, která nad žlabem vytvoří obloukový kryt. Tento kryt jednoduše omezuje ucpávání žlabu a  případné listí zachycené...

Pasivní cihlový dům

10.10.2013 10:10
Postupným vývojem technologií a pracovních postupů se podařilo ve spolupráci se specialisty z ČVUT a kvalitními dodavateli jednotlivých komponentů sestavit, vždy ale pomocí toho nejnovějšího a nejkvalitnějšího ze sortimentu, první pasivní cihlový dům. Tohoto pro cihly výborného výsledku bylo...

Dřevomorka a ostatní dřevokazní škůdci

07.07.2013 07:07
Stále častěji se setkáváme s destrukčními projevy biotických škůdců nejen v relativně kvalitních historických stavbách, ale i u novostaveb. Jedná se buď o důsledky dodatečných neodborných stavebních zásahů do historických budov, špatných návrhů nebo provedení konstrukčních detailů...

Pozor na nové požadavky při zateplování fasád, zejména u panelových domů

05.05.2013 05:05
V souvislosti se změnou normy o požární bezpečnosti staveb dochází k zásadnímu zpřísnění použití izolačních materiálů. Zejména u výšky objektu nad 12m se dle této normy už nepovoluje realizace tzv. požárních pásů z  izolantu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy minerální vaty, ale je...

Bezpečná cena

02.02.2013 22:22
V současné době se tento termín čím dál tím skloňován, jak u odborné veřejnosti, tak u osvícených členů profesních organizací. Jde o to, že díky snížení stavební produkce dochází stále častěji k podbízení projekčních nebo stavebních prací za dumpingové ceny. Tedy za ceny pod hranicí...

Stavební zákon po novele, aneb EKOterorismus pokračuje

01.01.2013 01:11
Dne 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona. Jelikož budou stavební úřady po novém roce zahlceni žádostmi na rychlo podávanými před platností této novely a prováděcí vyhlášky budou teprve schvalovány, uvidíme, zda novela bude zjednodušením nebo opět přitížením stavební...

Kotrola materiálů pro ETICS svépomocí?

01.11.2012 01:11
V souvislostí s výrazným poklesem poptávky ve stavebnictví se snaží čím dál tím více výrobců a realizačních firem nabízet své produkty a služby za výrazně nižší ceny, než jsou normalizované ceny v položkových rozpočtech vycházejících z realizačních dokumentací. To se ale bohužel...

Veškeré služby
na tomto portálu
jsou poskytovány

ZDARMA