Pasivní cihlový dům

10.10.2013 10:10

Postupným vývojem technologií a pracovních postupů se podařilo ve spolupráci se specialisty z ČVUT a kvalitními dodavateli jednotlivých komponentů sestavit, vždy ale pomocí toho nejnovějšího a nejkvalitnějšího ze sortimentu, první pasivní cihlový dům.

Tohoto pro cihly výborného výsledku bylo dosaženo pomocí speciálních cihel s integrovanou tepelnou izolací, tedy cihelných bloků bez dodatečného zateplení. Založení objektu je opět u zděného domu nestandardní, tedy na železobetonové základové desce, která od podloží izolována masivní vrstvou pěnového skla. Jako výplně otvorů byla použita speciální okna se super izolačními vícevrstvými skly a předokenními stínícími prvky. Střecha byla provedena jako těžká z keramicko-betonových panelů, zateplených 300mm tlustou vrstvou nejkvalitnější, tedy PIR izolace. Celý dům je samozřejmě vybaven řízeným větráním s rekuperací a střešním fotovoltaickým systémem.

Praxe výstavby a testování jednotlivých fází realizace potvrdila nutnost dodržování přesných technologických postupů a provedení precizních detailů. Současně tato realizace potvrdila i cenový nárůst takovéto stavby cca o 25%. I když většina technologií má problémy s návratností, vzhledem ke své životnosti a nutnému servisu, stále se dá ale říci, že se jedná o nejlepší způsob důchodového spoření.

Zpět