Kotrola materiálů pro ETICS svépomocí?

01.11.2012 01:11

V souvislostí s výrazným poklesem poptávky ve stavebnictví se snaží čím dál tím více výrobců a realizačních firem nabízet své produkty a služby za výrazně nižší ceny, než jsou normalizované ceny v položkových rozpočtech vycházejících z realizačních dokumentací. To se ale bohužel většinou projeví ve špatné kvalitě a životnosti jednotlivých částí nebo celé stavby.

U zateplovacích systémů kromě porušování technologických postupů dochází často k náhradě jednotlivých komponentů za levnější. Většinou lze dobře kontrolovat jen materiál izolantu podle štítku na balení. Málo kdo ale rozezná správnou hmotu pro lepení izolantu, penetraci, výztužnou tkaninu, kotvící hmoždinku nebo materiálové složení strukturované omítky.

Pokud nemáte důvěru k realizační firmě zkuste si provést následující zkoušky: 

Připravenost povrchu podkladu k lepení zjistíte nanesením vzorku lepící hmoty a výztužné tkaniny s dostatečným přesahem na připravený povrch. Po vyschnutí se Vám musí podařit odtrnout pouze výztužná tkanina z lepící hmoty. 

Pevnost lepící hmoty ověříte, když si připravíte dvě kostky 100x100x100mm, které k sobě plnoplošně slepíte tak, aby tl. lepící hmoty měla tl. cca 5mm. V normálních podmínkách např. v interiéru domu necháte minimálně 5dní vyschnout. Po této době se pokusíte od sebe krychle odtrnout a když se odtrnou v místě slepení, je dobré kontaktovat výrobce lepící hmoty.

Odolnost finální vrstvy vyzkoušíte vytvořením vzorku na desce (např. Sololit). Opět po vyschnutí na povrch kápněte trochu vody. Pokud voda nevytvoří kuličku, která při náklonu desky sjede z povrchu, ale postupně se zasákne do povrchu, nejedná se o kvalitní materiál, který by měl dlouhou životnost.

Další zajímavé informace najdete v článku Na co si dát pozor při realizaci ETICS.

Zpět