Pozor na nové požadavky při zateplování fasád, zejména u panelových domů

05.05.2013 05:05

V souvislosti se změnou normy o požární bezpečnosti staveb dochází k zásadnímu zpřísnění použití izolačních materiálů. Zejména u výšky objektu nad 12m se dle této normy už nepovoluje realizace tzv. požárních pásů z  izolantu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy minerální vaty, ale je nutné z minerální vaty izolovat celou fasádu.

Provedení pásů z jiného materiálů sice zlevňovalo celkové náklady, ale díky rozdílným difúzním vlastnostem obou materiálů docházelo k barevné nestejnoměrnosti v plochy, případně jiným tepelně technickým komplikacím.

Určitým kompromisem mohou být nové materiály sendvičových izolačních desek (deska s  izolačním jádrem z polystyrénu a s krycí vrstvou z minerální vlny), které svým způsobem řeší tyto problémy a současně splňují požadavky všech norem.

Zpět