Nové technické požadavky na výstavbu v Praze

08.08.2014 08:08

Od 1.10.2014 nabývá účinnosti Nařízení č.11, kterým se ruší původní vyhláška č.26/1999 Sb. a další předpisy.  Nařízením č.11 se tak nově stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze.

Zpět