Bezpečná cena

02.02.2013 22:22

V současné době se tento termín čím dál tím skloňován, jak u odborné veřejnosti, tak u osvícených členů profesních organizací. Jde o to, že díky snížení stavební produkce dochází stále častěji k podbízení projekčních nebo stavebních prací za dumpingové ceny. Tedy za ceny pod hranicí nákladů vynaložených na zakázku. Zhotovitel je pak nucen minimalizovat náklady, což většinou vede jen k zásadnímu poklesu kvality. Neuvědomělý zákazník pak obdrží nekvalitní dílo, jehož kvalita se může projevit až v průběhu užívání. A jelikož stavby se projektují a hlavně realizují na desítky let, může zákazníka čekat místo bezstarostného užívání jen období plné oprav, které v některých případech mohou i převýšit původní náklady. Doufáme, že naše služby Vám pomohou při rozhodování a výběru  "bezpečné ceny"

 

Zpět