Jak je důležité plánování a koordinace rozvodů instalací…

01.07.2021 01:07

Častým problémem, se kterým se můžete setkat při realizacích i u menších staveb, je řešení prostupů různých vedení, resp. jejich včasná nekoordinace se stavební částí. Chybějící prostupy v již hotové hrubé stavbě pak mohou velmi zkomplikovat, případně i zdražit plánovanou realizaci.

Jde o to, že současné moderní technologie, zejména elektroinstalací a větrání, mají obrovské prostorové požadavky. Vyžadují tedy větší prostor nejen v podhledech, ale i v instalačních jádrech, drážkách, případně i v hloubce instalačních krabiček pod vypínačem. Doporučovaná včasná koordinace Vám pak pomůže odrýt nejen požadavky na statického řešení, ale i možné budoucí požární nebo akustické problémy.

Zásahy do nosných konstrukcí je vždy nutné konzultovat se statikem, který stavbu navrhoval. Nešvarem jsou neodborné zásahy subdodavatelských firem, kteří jsou jen „dodavateli instalací“ a většinou o statice konstrukcí nic nevědí.

Nepřiměřený počet nebo velikost dodatečně provedených prostupů může vést k nutnosti provedení nákladných statických úprav. Současně je nutné připomenout, že realizace těchto dodatečných prostupů je násobně dražší než provedení/vynechání otvoru/drážky již při realizaci vlastní nosné konstrukce.

Nejnáročnější na toto jsou monolitické konstrukce, ve kterých je dobré předem přesně rozvrhnout i pozice vývodů pro světla, zásuvek nebo vypínačů. Moderní metody jádrového vrtání sice dokáží relativně rychle prostup provést, ale vzhledem k nutnosti použití vody, dochází často k poškození okolních již hotových konstrukcí.

Dalším problémem, který navazuje na předchozí chyby jsou chybějící zákresy skutečného provedení tras rozvodů instalací, které nebyly předem zkoordinovány, resp. naprojektovány. Pokud tedy došlo k jejich doplnění, případně úpravě tras a následnému zabudování do stavby bez jejich zakreslení, může pak během dalších fází stavby, případně při jejím užívání, dojít k jejich nechtěnému porušení. Jejich oprava, případě zjištění příčin poruchy se může pak velmi prodražit. Není neobvyklé, že se naruší plynové nebo elektro rozvody vedené fasádě při realizaci kotvení zateplovacího systému apod.

Pokud chcete všemu takovému předejít, je nutné si před realizací nechat zpracovat dokumentaci, která obsahuje koordinaci všech profesí a stavební částí. Následně pak při realizaci zajistit dokonalou fotodokumentaci a nejlépe i odborné zakreslení skutečného provedení. Z preventivních důvodů pak vždy před vlastní realizací doporučujeme používat příslušné detektory.

Chcete se dozvědět více ….

Zpět