Na co si dát pozor při úpravě okolí stavby ...

Jpři realizaci dokončovacích prací můžeme začít s přípravou na dokončení úprav v okolí stavby. Základem pro práci bývá koordinační situace stavby nebo podrobný projekt zahradního architekta. Pro menší pozemky postačí plánek na členění jednotlivých ploch. Jedná se zejména o upřesnění vzhledu a pozice zpevněných plochy pro přístup, vjezd, případně parkování a dále přesné rozmístění nebo představa o budoucím využití jednotlivých částí pozemku. Zda plánujete nějaké venkovní sezení, kryté parkovací stání, terasu, pergolu, dílnu, sklad nebo byste rádi měli na pozemku vodní plochu, či soukromou plochu pro sport.

Před zahájením terénních úprav je dobré provést průzkum zeminy, zda nám po stavbě na pozemku zůstala kvalitní ornice, nebo je nutné přivést novou. Zda deponie výkopů se bude moci využít při modelaci terénu, nebo zda je nutné ji co nejdříve z pozemku odvést. Při stavbě svépomoci většinou toto vše během stavby máte vyřešené, ale u dokončených staveb na klíč se často stává, že na pozemku byly ponechány pod vrstvou "čisté" zeminy i části odpadů ze stavby, nebo že na nekvalitní vytěženou zeminu-jíl, byla ornice rozhrnuta jen v minimální tloušťce, která pro některé části zahrady nebude vyhovující apod.

V této rubrice se budeme postupně podrobněji věnovat

Zpevněným plochám >>>
Bazénům a jezírkám >>>
Terasám a pergolám >>>

 

Omlouváme se, stránka se aktualizuje. Děkujeme za pochopení