Přírodní kamenné koupací jezírko

Výhodou koupacích jezírek jsou zejména jejich nekonečné rozměrové a tvarové možnosti. Další skoro neomezenou vlastností je jejich povrchová úprava, vycházející z barevnosti a struktury použitého přírodního materiálu. Díky širokému sortimentu kamínků a písků můžete mít na své zahradě jedinečný a nikde neopakovatelný šperk. Přírodní kamenný povrch působí velmi přirozeně a vhodně tak zapadne i do nejnáročnějších okrasných zahrad. V příslušných jezírkových zónách je možné měnit barevnost i zrnitost povrchu s tím, že pohyb na tomto přírodním povrchu má i velmi dobré masážní a relaxační účinky.

Čistou vodu v jezírku pak zajistí klasická bazénová filtrace a o teplotu vody se při dobrém návrhu postará samotný kamenný povrch, který se prohřívá sluncem.

Jezírko by mělo být umístěno na volném slunném místě a v jeho okolí by se neměly nacházet listnaté stromy nebo keře. Nedoporučuje se ani těsný styk s trávníkem, který je nutné během sezóny často udržovat(sekat) a posekaná tráva nebo padající listí pak budou zbytečně znečišťovat hladinu. Pozor je třeba dát i na kořeny od vzrostlých stromů, které by mohly narušit skladbu jezírka. Během výstavby jezírka je pak zvláště nutné hlídat předpověď počasí. Každá fáze je totiž svým způsobem náchylná na aktuální počasí.

Základem jezírka jsou výkopy, resp. přesné vytvarování jámy dle konkrétních možností pozemku a požadavků klienta. Hloubka jezírka pak vychází z jeho velikosti, resp. sklonů stěn, které by neměly překročit 40°.

Budoucí tvar, včetně detailů je nutné vytvořit v terénu přesně už v této první fázi. Zde záleží na geologii daného místa. Ideální jsou proto jílovitá nebo písková podloží. V případě možného výskytu podzemní nebo podpovrchové vody je nutná instalace drenáže. Po hrubém strojním výkopu následuje přesné dotvarování. Provádí se ruční dokopávky, chybějící místa se doplňují jílovitou hlínou, kterou je vhodné pro lepší tvarovatelnost ještě promíchávat s pískem nebo slámou a případné navážky dokonale hutnit. Při tomto procesu je nutné hlídat předpověď počastí a jednotlivé pracovní postupy přizpůsobovat příslušným povětrnostním stavům. Přeschlý povrch je nutné zavlhčovat, degradované svahy znovu vymodelovat, nahromaděnou vodu okamžitě odčerpávat apod. 

Po hrubé modeláži terénu následuje budování strojovny s pokládkou příslušných rozvodů. Přesné pozice vycházejí z velikosti jezírka a požadavků klienta na vybavení vodní plochy. Jedná se zejména o boční nebo dnové trysky, skimmery, technologie protiproudu, masážní prvky, světla apod.

Speciální péči vyžaduje provedení budoucích prostupů skrz izolační fólii. Zde se doporučuje použití systémových prvků se svěrným systémem, a to jak na potrubí před tryskami, tak u všech ostatních prvků, které se budou instalovat pod hladinu. Pro lepší fixaci v terénu je možné jednotlivé prvky obetonovat nebo mechanicky kotvit do terénu.

 Po dokončení rozvodů následuje pokládka kvalitní geotextilie. Typ a tloušťka je zvolena dle vytvořeného povrchu resp., geologie tak, aby zejména nedošlo k perforaci folie způsobené natlačením na ostrý podklad. Na takto připravený podklad se pokládá hlavní jezírková fólie. Záleží na velikosti, ale doporučuje se, aby fólie byla dodána v celku. Každý spoj totiž představuje potencionální riziko netěsnosti.  Po dokončení a utěsnění všech prostupů technologie skrz fólii a po obvodové fixaci fólie je první fáze realizace dokončena a v tomto stavu je už možné bez větších problémů přečkat i nepříznivé počasí.  

Na další fázi je ale nutné se připravit s ohledem na přesnou předpověď počasí, které by mělo splňovat požadavky dané v technické listu dodavatele kamenného povrchu, a to jak teplotou, tak případnými srážkami, které zejména nesmí přijít v době zrání pryskyřice.

Z jezírka se tedy vyčerpá případná srážková voda, dno se vytře do sucha a na hydroizolační fólii se položí vrstva speciální geofólie (geotextilie s integrovanou mřížkou). Na tuto vrstvu se aplikuje první vrstva kamenného koberce. Při pokládce se už přesněji domodelovává budoucí tvar a příslušné detaily okolo technologií. Složitější detaily, které vyžadují přesnost nebo bednění se mohou dotvářet dodatečně i po vyzrání první vrstvy.

Druhá (finální vrstva) se pokládá po kompletním vyzrání první vrstvy na předem položenou systémovou výztužnou skelnou rohož. Pokládka je už přesná, pečlivě vyhlazovaná, včetně detailů, jelikož každý dodatečný zásah by mohl být v kompaktním povrchu viditelný.

Výše popsaná technologie stavby koupacího jezírka využívá současných nejmodernějších poznatků z výzkumů a realizací od výrobců jednotlivých komponent.

Na co si dát pozor při realizaci kamenného jezírka ...

- technologické rozvody jsou realizovány z kvalitních materiálů s deklarovanou životností a jsou spojovány pouze příslušnými lepidly nebo tmely dle technického listu výrobce

- návrh technologie odpovídá velikosti jezírka a velikost technické místnost odpovídá návrhu technologie

- hydroizolační fólie je kvalitní s příslušným certifikátem (od renomovaného výrobce) a je na místo realizace dodána nejlépe vcelku, včetně pokládky zaškolenou montážní firmou

- finální kamenný povrch je od renomovaného výrobce, který garantuje značku kvality, zdravotní nezávadnost a životnost

- vlastní pokládka kamenného koberce je provedena zaškolenými pracovníky od výrobce, kteří mají zkušenosti s podobnou realizací a při pokládce dodržují technologický postup stanovený výrobcem s požadavkem na vysokou kvalitu provedení finálního povrchu


Obr.: Ukázky doplňkového příslušenství ke standardní výbavě jezírka, jako jsou vzduchové masážní bublinky nebo chrlič

 

Chtěli byste vědět více, zkuste například články ...

Na co byste si měli dát pozor při zimování kamenných jezírek >>>

Jak je to se stavebním povolením na vybudování koupacího jezírka >>>