Na co si dát pozor při rekonstukci stropních konstrukcí  

Ve starších domech tvoří stropní konstrukci v horních podlažích většinou dřevěné tránové stropy a ve spodních podlažích cihelné nebo kamenné klenby.

Cihelné klenby jsou většinou staticky bezpečné, určité riziko představují  historické opukové klenby zděné na hliněnou maltu. Před opravou povrchů je potřeba prověřit případné viditelné trhlinky (např. formou sádrových terčů). Možnosti úpravy povrchů na původních klenbách viz. článek Sanace zdiva >>> 

 

 

Dřevěné trámové stropy je nutné při rekonstukcích nechat prověřit mykologem a statikem. Nenanapedné dřevěné stropní konstrukce jsou staticky většinou v pořádku, ale jejich hlavní nevýhodou zůstává průhyb. V případě požadavku na snížení průhybu se provádí cenově náročné ztužování a zesilování stropů. Příčky a jiné těžké konstrukce je vhodnější umístit na samostatné ocelové nosníky. Důkladná kontrola a sanace dřevěných prvků >>> je možná pouze při kompletním odstranění všech vrstev stávajících podlah.

Ve většině případů lze s výhodou v nových skladbách podlah využít původní záklopy i zásypy. Po přesátí a ošetření fungicidními přípravky se na ošetřený a zalištovaný záklop může původní suchý zásyp vrátit. Tato vrstva vzhledem ke své vysoké hmotnosti tak tvoří ve skladbě dobrou akustickou izolaci a dochází tím i k úspoře nákladů za transport a likvidaci velkého množství suti. Na rozprostřený a vyrovnaný původní zásyp se rozloží vrstva kročejové izolace a základní skladba se ukončuje většinou anhydritovým potěrem. 

 

Související články :

- Sanace dřevěných konstrukcí >>>