Na co si dát pozor při rekonstrukci stropních konstrukcí ...

Ve starších domech tvoří stropní konstrukci v horních podlažích většinou dřevěné trámové stropy a ve spodních podlažích cihelné nebo kamenné klenby.

Cihelné klenby jsou většinou staticky bezpečné, určité riziko představují historické opukové klenby zděné na hliněnou maltu. Před opravou povrchů je ale potřeba prověřit případné viditelné trhlinky (např. formou sádrových terčů). Možnosti úpravy povrchů na původních klenbách viz. článek Sanace zdiva >>> 

Dřevěné trámové stropy je nutné při rekonstrukcích nechat prověřit mykologem a statikem. Nenapadené dřevěné stropní konstrukce jsou staticky většinou v pořádku, ale jejich hlavní nevýhodou zůstává průhyb. V případě požadavku na snížení průhybu se provádí cenově náročné ztužování a zesilování stropů. Příčky a jiné těžké konstrukce je vhodnější umístit na samostatné ocelové nosníky. Důkladná kontrola a Sanace dřevěných prvků  >>> je možná pouze při kompletním odstranění všech vrstev stávajících podlah.

Ve většině případů lze s výhodou v nových skladbách podlah využít původní záklopy i zásypy. Po přesátí a ošetření fungicidními přípravky se na ošetřený a zalištovaný záklop může původní suchý zásyp vrátit. Tato vrstva vzhledem ke své vysoké hmotnosti tak tvoří ve skladbě dobrou akustickou izolaci a dochází tím i k úspoře nákladů za transport a likvidaci velkého množství suti. Další výhodou je možnost vedení instalací v této vrstvě nebo mezi trámy tak, aby nebyla narušena vrstva akustické izolace. Na rozprostřený, vyrovnaný a doplněný původní zásyp se rozloží vrstva kročejové izolace a takováto základní skladba se většinou ukončuje anhydritovým potěrem. 

Související články :
Sanace dřevěných konstrukcí >>>
Sanace zdiva >>>