Na co si dát pozor při restaurování nebo výrobě replik ...

Restaurování, případně výroba replik patří mezi vysoce specializované obory, které většinou ovládají jen odborní restaurátoři s licencí nebo zruční truhláři a zámečníci. Před zahájením stavebních prací je nutné provést pasportizaci všech historických prvků, které mají být v objektu zachovány po dokončení rekonstrukce. Na místě se provede jejich označení, v případě možnosti je vhodnější, co nejdříve je ze stavby demontovat a uložit do bezpečí.

Restaurování spočívá v obnově původního vzhledu s použitím původních technik a materiálů. Při kompletní rekonstrukci dochází většinou v rámci repase k úpravám parapetů, ostění, prahů, délky obložek a křídel apod. dle nových povrchů a skladeb konstrukcí. Toto vše je nutné zohlednit, respektive akceptovat v cenové nabídce. V případě historických prvků je konečný výsledek nenahraditelný.

Při restaurování obložkové zárubně, či obložek okolo oken je třeba ošetřit stávající styčnou spáru mezi omítkou a obložkou akrylátovým tmelem příp. zalištováním vhodnou profilovanou lištou. U dvoukřídlých dveří se často zapomíná na krytku a fixační otvor v podlaze. U vchodových dveří je většinou předepsána požadovaná požární odolnost, která je prokázána na základě expertního posouzení stávajících dveří a provedením předepsaných úprav při repasi. Jedná se zejména o zvýšení jejich tloušťky, doplnění požárního těsnění a úpravě závěsů. Po provedení se dveře označí speciálním štítkem.

 V případě výroby replik je nutné přesně kopírovat profilaci, zajistit výrobu odlitků původního kování a používat historické povrchové úpravy. Pohledový výsledek bývá uspokojivý, prvky jsou celkově spolehlivější, panty jsou rektifikovatelné, rámy jsou přesné, většinou už opatřeny těsněním a na tyto prvky by měl výrobce poskytnout záruku. U výroby replik oken se nesmí zapomínat na odvodňovací profil v rámu, profilované římsy, klapačky a okapničky. Výhodou výroby replik oken je také možnost za určitých podmínek vložení kvalitnějšího zasklení (izolační dvojsklo) a těsnění do okenních křídel. 

Neodborná repase či výroba repliky může naopak očekávaný výsledný efekt zcela pokazit. Zejména se jedná o nehistorickou profilaci, obloučky v rozích rámů a nehistorické panty. Vybraný dodavatel by proto měl nejprve předložit vzorek a až po jeho schválení, případně připomínkování dokončit zakázku.