Na co si dát pozor při realizaci nadzemní hrubé stavby ...

Nadzemní hrubá stavba je nejrychleji rostoucí etapa výstavby. Dle druhu použitého materiálu se liší technologické postupy, nároky na stavební připravenost, mechanizaci, klimatické podmínky apod. Při rozhodování o výběru nejvhodnějšího materiálu je dobré posoudit komplexnost celého systému od jednoho výrobce, zejména v řešení jednotlivých detailů atypických částí apod.. Nevhodné bývají kombinace jednotlivých technologií a systémů.

Následující články popisují úskalí, se kterými se můžete setkat v jednotlivých fázích výstavby. 

Na co si dát pozor při realizaci konstrukcí:

- betonových >>> (technologie, výztuž, postupy, novostavby z betonu apod.)
- zděných >>> (obvodové zdi, zvukově-izolační stěny, příčky apod…)
- dřevěných >>> (dřevostavby, krovy, stropy, sanace apod…)
- ocelových >>>  (kontrola, použití, požární ochrana apod…
- sádrokartonových >>> (příčky, podhledy, podlahy apod…)

Samostatný článek je věnován stropním konstrukcím >>>, překladům >>> a střechám >>>.

 

Hlášky, které nepřekvapí ...

V ŽIVOTĚ JSEM TO NEVIDĚL DĚLAT JINAK !!!