Na co si dát pozor při realizaci betonových konstrukcí ...

Při použití čerstvého betonu si prověřte a kontrolujte na dodacích listech označení, zda dodávka odpovídá projektové dokumentaci. Kvalita čerstvého betonu je znatelná např. dle konzistence, barvy a zejména rychlosti tuhnutí (do 24hod by měla být hmota tuhá, do 28 dnů pak beton nabírá svou předepsanou pevnost) Dle potřeby se do směsi přidávají urychlovače případně zpomalovače tuhnutí. Nové značení betonu a požadavky na vlastnosti a výrobu stanovuje ČSN EN 206-1.

Před betonáží zkontrolujte profily, rozložení, tvary a uložení ocelové výztuže dle projektové dokumentace, zejména jejich vzdálenosti od podkladů (vložené distanční podložky apod.). Pro dosažení požadované soudržnosti musí být kolem výztuže dostatečný prostor pro obalení betonem. Dále kontrolujte projektem předepsané napojení výztuže svarem nebo přesahem, zejména u KARI sítí a u výztuže ve věncích. Pozor na svařování ocelové výztuže tvářené za studena. V konstrukci před betonáží musí být na přesných místech ochráněny prostupy a uloženy protahovatelné chráničky pro instalace.

Pozor na betonáž při teplotách pod +5°C, nutno použít speciální přísady a po betonáži prostor zateplit. Při vysokých teplotách a na slunci je nutné zabránit odpařování vody přikrytím, příp. beton zavlažovat. Při nevhodných podmínkách je dobré také zvýšit třídu betonu.

Při betonáži stropu kontrolujte podpěry, které musí většinou unést nejen stropní nosníky s vložkami, ale i betonovou směs. Než stropní deska nabude navrženou nosnost přenášejí většinou podpěry i zatížení pracovníků a materiálu při výstavbě dalšího podlaží. 

 

    Jednotlivé celky je dobré betonovat bez přerušení. Stropní dílcové konstrukce se betonují v pruzích, ve směru nosníků. V případě nutnosti přerušení betonáže je nutné, aby místo „pracovní spáru“ doporučil projektant resp. statik. U vodonepropustného betonu musí být pracovní spára a prostupy speciálně upraveny. Vodonepropustnost betonu uvádí hloubku průsaku tlakovou vodou, která je závislá zejména na statickém návrhu tloušťky konstrukce a množství výztuže.

 

Současná hromadná bytová výstavba v maximální míře využívá konstrukce z monolitického betonu, který nahradil původní nevyhovující panelovou výstavbu. Na trhu existuje i mnoho konstrukčních systémů pro individuální výstavbu využívající principu ztraceného bednění. Jedná se relativně o levnou a rychlou variantu výstavby. Nevýhodou u špatně zvoleného systému jsou pak omezení na dodatečné dispoziční změny, úpravy rozvodů apod. Spekuluje se i o vlivu železobetonové konstrukce a difúzních vlastností realizovaných skladeb na vnitřní klima obytných místností.

I u typových staveb dodávaných na klíč se můžete setkat s fatálními chybami.
Fotografie ukazuje chybu, která vnikla klientskou změnou spočívající ve zvětšení tloušťky tepelné izolace u dělící stěny mezi garáží a domem. Uložení typové výztuže stropu pak nedosahovalo na nosné stěny, ale pouze na tepelnou izolaci. Stavba byla na štěstí před betonáží zákrokem technického dozoru investora přerušena.

 

 Související články:

- ocelové konstrukce >>>
- stropní konstrukce >>>
- překlady >>>

 

 

 

Hlášky, které nepřekvapí ...

           VY Z TOHO SNAD CHCETE POSTAVIT ATOMOVÝ KRYT !!!