Na co si dát pozor při realizaci dřevěných konstrukcí ...

U dřevostaveb dodávaných na klíč se můžete setkat s různými technologiemi a principy skladeb obvodových a střešních plášťů. Jelikož se většinou jedná o poměrně nové technologie, je dobré si systém minimálně prověřit na několika realizacích, případně referencích provádějící firmy. Vzhledem k pozitivní představě o rychlé, levné a ekologické výstavbě, je nutné poznamenat, že se současně jedná o technologie s vysokým požadavkem na odbornost a preciznost, v opačném případě může dojít k výraznému omezení životnosti celé dřevostavby. Výsledná kvalita však závisí i na projektové přípravě a na správném užívání stavby.

Systémy, resp. konkrétní skladby obvodových a střešních plášťů jsou totiž navrhovány a počítány jako difúzně uzavřené nebo otevřené a jejich náhodné úpravy stavební firmou dle dostupných materiálů v nejbližších stavebninách může mít fatální následky. Ve skladbách je proto nutné dodržovat přesné zásady a materiálovou kompatibilitu, nejlépe certifikovanou jedním výrobcem. Důležitá je např. realizace správných šířek mezer v provětrávaných fasádách, vytvoření instalačních mezer v interiéru, anebo např. zajištění plovoucího kotvení oken.

Stále je nutné mít na paměti, že se jedná o dřevěné konstrukce, a proto není dobré podceňovat klimatické podmínky při výstavbě, zejména pokud se jedná o zabudovanou vlhkost v konstrukcích. Při použití desek na fasádu příp. sokl, je nutné si od výrobce vyžádat certifikaci/odzkoušení pro konkrétní použití, včetně záruky. Ne všechny nabízené materiály jsou svým složením a konstrukcí vhodné do exteriéru nebo na extrémně namáhaná místa, jak jsou sokly, terasy, jižní fasády, příp. na objekty v horských oblastech. Není na škodu, si při výběru prohlédnout nějakou realizovanou referenční stavbu.

Při použití dřeva na stavbě jako např. na krovy je dobré si zkontrolovat kvalitu a vlhkost dodaného nového dřeva. Jde zejména o rovinnost, sukovitost a vlhkost do 18%. (ukazuje se, že dřevo o vlhkosti do 20% je biologicky nenapadnutelné). Dle projektu si ověřte i profily jednotlivých prvků.

Veškeré prvky musejí být opatřeny ochrannými nátěry, zejména u zabudovaných je vhodné aplikovat fungicidní přípravky tlakově přímo u dodavatele. Můžete zvolit pro kontrolu barevné nátěry u přiznaných prvků v interiéru volte raději bezbarvé s doložením prohlášení od dodavatele. Většinou se i dle cenové hladiny přípravku dá rozlišit jeho životnost a působnost. Záruka na provedené aplikace má být min. 10 let s podmínkou, že do konstrukce nevnikne voda. Účinnost prostředků pak bývá min. 30 let. Druhou variantou je „chytré“ použití dřeva v konstrukci tak, aby aplikace fungicidních přípravků nebyla nutná.  

Na fasády lze bez ošetření použít pouze odolné dřeviny, které si díky svým vlastnostem vytvářejí přirozenou fungicidní ochranu, jedná se např. o červený cedr nebo modřín. Pozor ale na postupnou a přirozenou patinaci těchto dřevin, která nemusí být vždy v souladu s Vaší představou či původním vzhledem.

Při využití nosných dřevěných prvků v interiéru bývá v požárním posouzení stavby stanoven požadavek na požární nátěr těchto konstrukcí. Nátěr může aplikovat pouze odborně způsobilá osoba, která Vám po aplikaci předá protokol o provedení, ve kterém je zejména uveden nátěrový materiál, původní a výsledná požární odolnost prvku a životnost nátěru. Požární odolnost dřevěných konstrukcí snižuje použití nehoblovaných prvků. Pro dřevostavby se proto v dnešní době využívají už jen strojně vyráběné konstrukční hranoly (KVH) příp. panely (KLH). Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných konstrukcí se řídí ČSN 73 1702.

U dřevěných konstrukcí se používají různé tesařské spoje, jejichž provedení často bývá nejen otázkou zručnosti, ale i umění. Způsob vazby závisí na druhu namáhání, poloze prvků a směru vláken. Spojovacími prvky jsou buď historické dřevěné kolíky nebo novodobé šrouby, svorníky apod. Nově jsou používány vruty HPM s frézujícím závitem nebo konvexní hřebíky, které jsou odolné i proti vichřici a nevyžadují předvrtání otvoru. Přesné provedení spojů vychází z historických detailů, v nových realizacích se většinou postupuje dle projektu statika. Projekt je zpracován na speciálním programu, který optimalizuje vstupní suroviny a prvky jsou pak přímo vyrobeny na speciálních dřevoobráběcích strojích. Na stavbě pak dojde pouze k jejich sesazení dle kladečského výkresu.

Na přesném zapasování jednotlivých prvků, či na použití spojovacích prvků v konkrétním spoji ihned rozeznáte práci profesionála a „odborníka“. Použití různých spojovacích prvků v jednom spoji je zcela nevhodné.

 
 
 
 

Na co si dát pozor při sanaci dřevěných konstrukcí ...

U rekonstrukcí, kde se vyskytují dřevěné prvky je dobré si zajisti mykologický průzkum od specialisty, který prověří míru poškození biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami nebo hmyzem a navrhne způsob sanace.  Odbornou sanaci s poskytnutím záruky nemůže provádět běžná stavební firma, činnost patří mezi živnosti vázané s nutností odborné způsobilosti.

Předpokladem pro dlouhodobou účinnost je také okamžitá likvidace poškozených dřevěných prvků (nepoužívat na stavbě pro pomocné účely apod.). Dále vyloučení mokrých procesů na dřevěných konstrukcích a zajištění prostoru proti vlivu povětrnosti.