Na co si dát pozor při realizaci instalací ...

V novostavbách se trasy instalací řídí koordinovanou projektovou dokumentací. Při realizaci by se měly nejdříve provádět instalace, které nemají velké možnosti dodatečného přizpůsobení jako jsou vzduchotechnika, hlavní trasy kanalizace, příp. šachty, shozy na prádlo apod. Při vybourávání drážek a prostupů je nutné držet velikosti předepsané v projektu, který byl posouzen statikem.

Při rekonstrukcích >>> by se nemělo zapomínat na zmapování stávajících instalací, které mají zůstat funkční a na vytrhání a zaplentování původních a nevyužívaných rozvodů.

Budoucnost je v systémech BIM, které zajišťují v třírozměrném modelu budovy již ve fázi projektování zakresleních všech instalací ve svých skutečných dimenzích a trasách, ve fázi realizace zakreslení jejich případné úpravy dle skutečné polohy, a tak ve fázi užívání budovy usnadňují možnost i u zakrytých instalací snadno lokalizovat jejich přesnou polohu v případě požadavku na jejich opravu nebo změnu.

Instalace pro specifické technologie např. kuchyně >>> dokončete až po přesné specifikaci spotřebičů. Každý spotřebič má přesně specifikované požadavky na připojení dle svého příkonu a velikosti. Důležitý je i výběr digestoře a poloha vzhledem k možnému připojení na odtahové potrubí. Elektrické zásuvky například nesmí být umístěny za vestavěnými spotřebiči, musí mít samostatné jištění apod.

Před zakrytím rozvodů instalací si pořiďte přehlednou fotodokumentaci, bude se určitě hodit při lokalizování případných poruch nebo při eventuální realizaci budoucích úprav.

Na co si dát pozor při realizaci:

- rozvodů elektro >>>
- rozvodů vody a kanalizace >>>
- rozvodů plynu a ústředního topení >>>
- vzduchotechniky a klimatizace >>>
- koupelny a WC >>>
- kuchyně >>>