Na co si dát pozor při realizaci instalací ...

V novostavbách se trasy instalací řídí koordinovanou projektovou dokumentací. Při realizaci by se měly nejdříve provádět instalace, které nemají velké možnosti dodatečného přizpůsobení jako jsou vzduchotechnika, hlavní trasy kanalizace, příp. šachty, shozy na prádlo apod. Při vybourávání drážek a prostupů je nutné držet velikosti předepsané v projektu, který byl posouzen statikem.

 

 

Při rekonstrukcích >>> by se nemělo zapomínat na zmapování stávajících instalací, které mají zůstat funkční a na vytrhání a zaplentování původních a nevyužívaných rozvodů.

 

Instalace pro specifické technologie např. kuchyně >>> dokončete až po přesné specifikaci spotřebičů. Každý spotřebič má přesně specifikonané požadavky na připojení dle svého příkonu a velikosti. Důležitý je i výběr digestoře a poloha vzhledem k možnému připojení na odtahové potrubí. Elektrické zásuvky například nesmí být umístěny za vestavěnými spotřebiči apod.

 

 

Před zakrytím rozvodů instalací si pořiďte přehlednou fotodokumentaci, bude se určitě hodit při lokalizování případných poruch nebo při eventuální realizaci budoucích úprav.

 

Na co si dát pozor při realizaci:

- rozvodů elektro >>>
- rozvodů vody a kanalizace >>>
- rozvodů plynu a ústředního topení >>>
- vzduchotechniky a klimatizace >>>

- koupelny a WC >>>
- kuchyně >>>