Na co si dát pozor při realizaci koupelny a WC ...

Nejpozději před pokládkou obkladů je nutno zkontrolovat umístění vývodů pro zařizovací předměty a to jak výškově ve vazbě na budoucí úroveň podlahy (vágrys) tak polohově. K naměřeným vzdálenostem je nutné vždy připočítat tloušťku omítky, lepidla, stěrky, dlaždice apod. V místech plánovaného osazení hranatého prvku (sprchová vanička, umyvadlo apod.) je nutné ještě ověřit pravoúhlost připraveného prostoru.

 

 Nejčastější chybou bývá špatná výška příp. poloha podomítkové splachovací nádržky pod obklad (nejznámější od firmy Geberit), kterou bohužel po obložení už nelze dobře měnit. Standardní výška sedátka nad podlahou má být 420mm. Dalšími častými chybami bývají malé vzdálenosti od stěn, od vstupních dveří do koupelny, malé vzájemné vzdálenosti WC a bidetu, špatná výška vývodů pro atypická umyvadla se skříňkami, vyosení příp. nekolmost podomítkových baterií a vývodů neosovost apod. V případě použití atypických radiátorů a zařizovacích předmětů je dobré před pokládkou obkladu provést jejich zkušební osazení a po demontáži teprve zahájit obkládání prostoru.

Při požadavku na vpusť v prostoru koupelny nebo sprchového koutu je nutné zajistit její těsné napojením na hydroizolaci prostoru. Kromě rozdělení dle typu hydroizolace je dalším parametrem výběru požadavek na dimenzi, stavební výšku, možnost napojení na kanalizaci a zda se jedná o požadavek na vpusť se suchou klapkou. Tato vpusť byla vyvinuta pro místa, kde není časté využití a mohlo by dojít k vyschnutí vody v sifonu a tím k šíření zápachu z kanalizace a do venkovního prostředí, kde by mohla voda v sifonu zamrznout. FOTO stěrka

Před osazováním zařizovacích předmětů si pozorně pročtěte technické listy od výrobce. Při špatné montáži můžete přijít nejen o záruku, ale můžete si způsobit i problémy, při jejichž odstranění budete muset vybourat minimálně část koupelny. Problémům často předejdete, když použijete doporučené nebo originální příslušenství od stejného výrobce. U van a sprchových vaniček si u výrobce, případně prodejce si při výběru velikosti a tvaru prověřte i materiál, z čeho je vana, či sprchová vanička vyrobena. Pro tvarovou stálost a snadnou údržbu je nutné, aby byly vyrobeny z kvalitního plastu, plechu, příp. umělého kamene. Pro osazení sprchové vaničky co nejníže, je nutné aby byly použity nízké bezúdržbové sifony, které se často i zapouštění do skladby podlahy. U vany se v obezdívce realizuje co nejblíže sifonu revizní otvor, který se zakrývá nejčastěji formou vyjímatelného obkladu na magnety nebo typovými plastovými nebo nerezovými dvířky. Při osazování vany nebo sprchové vaničky se doporučuje použití kvalitních sanitárních silikonů a to ve dvou vrstvách, jednu při kotvení resp. instalaci a druhou finální pro dotěsnění styku mezi obkladem. Při výběru speciálních sprchovacích setů si ověřte případný požadavek na dostatečný tlak vody v potrubí.

 Při výběru atypického umyvadla, zejména jeli součástí nábytku je dobré si prověřit požadavky na výšku připojení. Dále je dobré si vyzkoušet vybranou baterii na konkrétní umyvadlo či umyvátko tak, aby nedocházelo k nepříjemnému ostřiku vody, případně aby se pod baterii ještě pohodlně dostali Vaše ruce. Součástí funkčního i designového umyvadla jsou si kvalitní armatury (roháčky) a nerezové sifony, které u pohledových umyvadel musí být osazeny přesně na osu a ve svislé poloze. 

Dle možnosti konkrétního osazení WC používejte vždy doporučené podomítkové splachovací nádržky. Základní rozdělení u všech výrobců je na samonosné např. do sádrokartonových příček a na zavěšené tzn. pro  instalaci do masivních stěn nebo pro předstěnovou instalaci. Doplňkovým sortimentem je příslušenství nebo modely se zvýšenou akustickou a požární odolností. Součástí nádržek jsou různé modely splachovacích tlačítek, před započetím obkládání je nutné si upřesnit u určitých modelů polohu tlačítka - na svislo nebo vodorovně.

 

 

Související články :

dokončovací práce – obklady a dlažby