Na co si dát pozor při realizaci elektro rozvodů ...

Evropským standardem pro silnoproudé rozvody jsou již dnes vedení tvořená samostatnými slaněnými vodiči CYA v kvalitních protahovatelných trubkách tak, aby se dalo v budoucnu vyjmou a vyměnit. Trubky by měli být zaplněny maximálně z 1/3 a při stavbě musejí být ochráněny proti poškození. Eliminovány by měly být i slepé propojovací krabice, zejména pod stropem nad vypínači.

Dalším standardem je výška vypínačů, které jsou umístěny ve výšce klik dveří a u postelí nad nočním stolkem. Doporučením je i ovládání světel před vstupem do jednotlivých místnosti sloučené s ovládáním z místnosti např. od nočních stolků apod. Novinkou jsou speciální programovatelné vypínače a rozvody, u kterých lze i dodatečně navolit, které světlo se má rozsvítit. Díky LED technologiím lze u světel pomocí vypínače regulovat i intenzitu a světelný tok.   

V dílnách, případně na fasádě domu nezapomeňte na třífázové vývody pro výkonnější spotřebiče.

Kromě klasických silnoproudých rozvodů pro zásuvky a světla, slaboproudých rozvodů televize a telefonu se realizují i slaboproudé rozvody pro ovládání a správu speciálních systémů. Příkladem jsou systémy MaR např. pro řízení ústředního topení a umělého větrání. Návrh zpracovává specialista dle přesných požadavků na provoz a konkrétních prvků od vybraného výrobce. Specifickými systémy jsou dále elektronická požární signalizace tzv. EPS a elektronické zabezpečovací systémy tzv. EZS, jehož součástí mohou být např. i ovládání venkovních rolet nebo samozhášecích systémů apod. 

Při realizacích by se nemělo zapomínat minimálně na trubkování (přípravu) pro datové rozvody, Wifi, ozvučení, domácího kina, ovládání otevírání oken nebo rolet apod..

U hotelů nebo nájemních bytů na přípravu pro dveřní kartový systém, vzdálený přístup pro regulace teploty v jednotlivých jednotkách, vzdálené odečty vodoměrů, plynoměrů, tepla apod.

Ve veřejných chodbách se doporučují pohybová čidla pro ovládání osvětlení s variantou centrálního programovatelného ovládání.

Na pracovištích je nutné dodržet kromě denního osvětlení i normou předepsanou intenzitu umělého osvětlení dle konkrétního provozu. Dle požadavků uvedených v ČSN EN 12464-1 se zpracuje studie umělého osvětlení a navrhne přesný typ svítidel. Výsledky z měření se následně dokládají ke kolaudaci.

V bytových domech rozvody např. obsahují ovládání automatického zámku vchodových dveří a videotelefony.

Při instalaci anténního systému na střechy je vhodné používat výhradně prvky doporučené výrobcem střešní krytiny, zejména střešní držáky a průchodky skrz jednotlivé skladby střechy.

Specifickým rozvodem jsou hromosvody, které se řídí vlastními předpisy a konkrétní návrh vychází z přesného výpočtu od specialisty. Na trhu je v současné době k dispozici celá řada materiálů a doplňku pro rozvody na plochých i šikmých střechách, pro přiznané i skryté vedení ve fasádách.