Na co si dát pozor při realizaci ocelových konstrukcí ...

Při kontrole ocelových prvků na stavbě je dobré si ověřit jejich dimenze s projektovou dokumentací. U svařovaných konstrukcí je nutné zkontrolovat i typy a velikosti navržených svarů.

Zabudované ocelové prvky do konstrukcí musí být předem opatřeny ochrannými, resp. základními nátěry proti korozi.

Nosné ocelové prvky v interiéru nebo v požárně neodolných konstrukcích musí být posouzeny požárním technikem, který stanoví požadavek na požární nátěr, případně požární obklad. Nátěr může aplikovat pouze odborně způsobilá osoba, která po aplikaci zpracuje protokol o provedení, ve kterém je zejména uveden nátěrový materiál, původní a výsledná požární odolnost prvku a životnost nátěru. Po aplikaci nátěru už není vhodné tyto prvky z důvodů životnosti nátěru interiérově zakrývat.

Při požadavků na jejich zakrytí je vhodné použít speciální atestované obkladové materiály. Na takto ošetřený ocelový prvek je pak možné aplikovat malbu, omítku nebo i dřevěný obklad, který pak dokáže dokonale imitovat např. v podkrovním interiéru původní dřevěný prvek.