Na co si dát pozor při realizaci sádrokartonových konstrukcí ...

Na našem trhu působí několik výrobců sádrokartonových konstrukcí. Každý výrobce má podrobně popsané skladby jednotlivých konstrukcí, na které získal příslušný certifikát. Provádějící firma by měla používat pouze doporučené prvky, materiály a technologické postupy uvedené v technickém listu příslušného výrobce. 

Zvláštní požadavky jsou kladeny na zvukovou neprůzvučnost a požární odolnost konstrukce. Aby mohla firma doložit splnění požadavku daného v projektu nebo v normě, musí realizovat skladbu příp. detail z přesně specifikovaných prvků a dle certifikovaného řešení uvedeného v technickém listu výrobce.

Desky se vyrábějí v různých tloušťkách, povrchových úpravách a s různými typy hran. Každá deska má přesně stanoveno prostředí, ve kterém může být použita. V sortimentu výrobců jsou většinou k dispozici standardní desky GKB(white), desky s požární odolností GKF(red), impregnované desky do prostor se zvýšenou vlhkostí GKBi/GKFi(green) či speciální požární desky, desky do mokrých provozů nebo akustické desky(blue). Novinkou jsou desky se speciální technologii Activ´Air, které rozkládají emise formaldehydu a tím čistí vzduch v interiéru. Další novinkou jsou vysokopevnostní desky, které umožňují kotvení i bez hmoždinek.

Při realizaci SDK příček je třeba zvolit její tloušťku(skladbu) s ohledem na její výšku, možnost kotvení, akustické vlastnosti (které místnosti odděluje) a budoucí využití např. pro osazení umyvadla v koupelně. Pro osazení dveří nebo zařizovacích předmětů v koupelně se vyrábějí speciální zesílené profily a kotvící prvky.

Sádrokartonové podhledy většinou slouží pro pohledové zakrytí stávajících nerovných nebo neomítnutých stropů a rozvodů instalací. Při zakrývaní nosných stropních či střešních konstrukcí se ale už jedná o speciální konstrukce, u kterých je třeba přesně dodržovat použití prvků a postupů uvedených v technických listech výrobce. 

Při zakrývání instalací (zejména u rozvodu plynu) je dobré mít prostudované příslušné revize, za jakých podmínek lze příslušné rozvody zakrýt. K uzávěrům a ostatním technologiím je nutné v podhledu osadit typová dvířka o velikosti dle požadavků příslušné profese. V případě požárního podhledu musí i osazená dvířka splňovat příslušnou požární odolnost.

Pro vestavěná svítidla ve speciálních konstrukcích jako jsou požární a podstřešní podhledy musí být předem vybudovány „kastlíky“ dle technického listu výrobce.  

Speciální požadavek v podstřešních sádrokartonových podhledech bývá na realizaci těsné vrstvy parozábrany a tepelné izolace. Kompletní realizaci většinou zajišťuje firma certifikovaná výrobcem sádrokartonu, ale detaily provedení skladby pod SDK deskou jsou uvedeny pouze u výrobce parotěsné fólie a tepelné izolace, nikoli v detailech a technických listech výrobce sádrokartonu.  Pokud není vše předem v projektu podrobně specifikováno, bývá požadavek na kvalitní provedení plošné tepelné izolace, těsné parozábrany včetně prostupů a napojení na svislé konstrukce v případě nezodpovědného dodavatele obvykle těžko vymahatelný.