Překlady

undefinedU kompletních systémů se můžete setkat s několika typy překladů. Většinou se jedná o prvkové překlady spřažené - nenosné, které se nosnými stávají až ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou, nosné - plně staticky účinné a překlady speciální s konstrukcí pro umístění rolet nebo žaluzií. Při výběru speciálních překladů si předem ověřte u dodavatele zastíňovacích prvků požadavky na prostor v kastlíku s ohledem na velikosti a tvary okenních a dveřních otvorů. Při výběru je dále třeba upřesnit polohu vodících lišt v ostění a polohu a vlastnosti tepelného izolantu. Požadavky na uložení, podmaltování, případně zajištění překladu po dobu zabudování do konstrukce specifikuje výrobce.

 Součástí překladů v obvodové zdi musí být i tepelná izolace, jejichž vlastnosti musí odpovídat energetické náročnosti budovy resp. jejího pláště. Poloha tepelné izolace ve skládaných překladech musí navazovat na pozici výplní otvorů - oken, dveří. Výhody použití systémových překladů jsou rozměrová shoda s nosným zdivem, odpovídající dimenze výztuže a vyřešené detaily uložení a tepelných mostů. Při větších rozměrech otvorů se překlady propojují s věncem speciální výztuží nebo nadezděním překladových U tvárnic tak, aby vzájemným spolupůsobením přenesly dané zatížení.

 

 

Při osazování systémových překladů se ale musí postupovat dle technických listů výrobce, jen zakoupení systémového překladu nestačí. Minimálně je třeba číst a pochopit nápisy uvedená přímo na výrobku.

 

 

 

 Statické řešení překladů pro atypické velikosti a tvary otvorů musí navrhnout statik, který spočítá celkové působení síly na překlad, zejména pokud se např. jedná o překlad přímo pod střechou. Uložení systémové překladu na zdivo je uvedeno v technickém listu výrobce, uložení atypického předkladu stanoví statik. Osazení atypických nebo ocelových nosníků v obvodové zdi je nutné přizpůsobit poloze tepelné izolace v obvodové zdi. Např. do líce obvodové zdi muže být ocelový nosník osazen pouze při realizaci zateplení fasády. 

 

 Související články:

- ocelové konstrukce >>>
- stropní konstrukce >>>