Na co si dát pozor při realizaci sanačních opatření ...

Nedílnou součástí většiny rekonstrukcí starších objektů je realizace sanačních opatření. Základem těchto opatření je zjištění příčiny, její odstranění nebo minimalizace a následné odstranění (sanace) vzniklých poruch stavebních konstrukcí. Pouhá oprava vlhkostních poruch, bez odstranění příčiny nemá dlouhodobý efekt.

Ve většině případů je hlavní příčinou voda, respektive vlhkost. Bylo například zjištěno, že dřevěné konstrukce >>> do vlhkosti 20% jsou odolné proti dřevokaznému hmyzu i houbám. Nežádoucí vlhkost se do konstrukcí dostává nejčastěji při poruše instalací, střešní konstrukce nebo při poruše, absenci nebo dožití hydroizolací. Součástí kvalitních sanačních opatření je průzkum a měření vlhkosti, provedení chemických a biologických rozborů a projekt, který obsahuje návrh a postup sanačních opatření.

Mezi základní způsoby sanace zavlhlého zdiva nad terénem patří tzv. „podřezání“ které se může provádět buď klasicky ručně postupným vybourávání nebo strojně pomocí diamantových pil a lan s dodatečným vkládáním hydroizolace. Novější technologie využívají pneumaticky zarážené nerezové plechy nebo tlakové injektáže.

U podsklepených objektů jsou možnosti sanace zdiva >>> omezeny. Většinou možnost odkopání a podřezání a realizace nové hydroizolace okolo celého objektu není možná. V těchto případech je možné spolehlivé řešení navrhnout pouze na základě zjištěných výsledků z průzkumu. Zejména se jedná o rozlišení průniku vody od kondenzace, zjištění směru a síly vzlínání vody (z terénu, podloží nebo skrz stěnu), míry degradace stávajících omítek a konstrukcí a chemizmus a materiálové skladby konstrukcí.

Důležitou podmínkou sanace suterénních prostor je omezení průniku vlhkosti podlahou a zajištění dostatečného větrání, tzn. výměny vzduchu v místnosti. Vhodným řešením podlah v rekonstruovaných objektech na rostlém terénu je realizace tzv. odvětrávaných podlah. Na rozdíl od plošných hydroizolací nepřenášejí tlak zemní vlhkosti do nezaizolovaných stěn. Pro konstrukci větraných podlah lze použít klasické technologie nebo využít moderní systémové prvky. Důležité je pouze dostatečně zajistit provětrávání přívodními a odvodními průduchy. 

Pro zajištění větrání v místnostech bez VZT se doporučuje instalace elektronicky řízených pomaloběžných ventilátorů, které vytváří v daném prostoru podmínky, v nichž je vzdušná vlhkost odváděna a nedochází tak ke kondenzaci. Jako další vhodný doplněk pro omezení kondenzace v sanovaných místnostech je instalace infračervených topných systémů, které prohřívají pevné konstrukce do hloubky a od těch se následně ohřívá vzduch v místnosti. Minimální cirkulace vzduchu a malý teplený spád zabezpečí tepelnou pohodu a bezprašnost.