Na co si dát pozor při realizaci balkónu nebo terasy ...

undefinedVětšina poruch teras a balkónů je způsobena špatně provedenou nebo dožilou hydroizolací nebo nedokonalým odvodněním. Pro zvýšení životnosti zejména u povrchů teras se doporučuje u lepených dlažeb po obvodu osadit speciální dilatační lišty soklů a pod dlažbu instalovat drenážní vrstvu.  Životnost silikonový tmelů je většinou velmi malá. 

Odvodnění uzavřených balkónů a teras se navrhuje pomocí vpustí, z bezpečnostních důvodů se na plochých střechách a terasách systém odvodnění doplňuje ještě o bezpečnostní přepady. Odvodnění malých balkónů a teras (do 5m2) je možné provést přímo, tzn. vodu nechat volně stékat po okapnici nebo chrličem. Voda by měla stékat mimo přístupové cesty do domu nebo balkóny ve spodních podlažích. Doporučený odvodňovací sklon je 1-2%. Dle velikosti terasy se navrhují velikosti odvodňovacích žlabů do 25m2 - 50x50mm, od 25 do 60m2 - 80x80mm a od 60 do 100m2 je to velikost minimálně 100x100mm.

Základní skladba nové terasy nad obytnou místností se sestává z parozábrany, tepelné izolace, hydroizolace a finální vrstvy. Přesná skladba závisí na použití konkrétních typů materiálů. Novinkou ve skladbách, která přispívá ke zvýšení nepropustnosti a životnosti jsou drenážní a dilatační vrstvy ze speciálních nopových fólií, které se vkládaní nad hydroizolaci nebo do lepidla pod dlažbu. Zárukou nepropustnosti skladby je kvalitní hydroizolace, včetně systémových prvků pro řešení všech detailů těsného napojení. Zejména se jedná o těsné napojení na stěny, balkónové dveře, odvodňovací prvky, případně utěsnění prostupů sloupků zábradlí. undefinedPro eliminaci rizik se doporučuje vyhnout se prostupům a například realizovat kotvení zábradlí mimo skladbu s hydroizolací apod. Pro dočasnou ochranu stavby během realizace může dobře posloužit dobře provedená vrstva parozábrany, nejčastěji se využívá modifikovaných asfaltových pásů.

Při stejné výškové úrovni terasy a interiéru se doporučuje před dveřmi osadit odvodňovací žlábek, jinak je nutné zajistit minimální nepropustnou výšku části rámu (80mm nad dlažbou, 60mm nad roštem). Důležitý je i materiál hydroizolace a způsob jejího napojení na rám. Standardní bezpečné převýšení se doporučuje minimálně 150mm nad terasou.

Bohužel ani kvalitně provedená a odzkoušená hydroizolace nemůže fungovat v případě, pokud bude následně porušena stavební činností nebo „chytrostí“ obkladače, který si poradí se zaobleným rohem tak, že fólii rozřízne a pak provede obložení soklu dlažbou.

 

Hlášky, které nepřekvapí ...

TERASY SE DĚLÍ POUZE NA TY, CO TEČOU A NA TY, CO POTEČOU !!!