Na co si dát pozor při výběru oken a balkónových dveří ...

Dle platných norem zejména ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (vycházející z původní TNI) a ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov se v současné době okno už standardně posuzuje jako celek, včetně zabudování do konstrukce. Při požadavku na přesnou cenovou nabídku je proto nutné specifikovat nejen požadavky na hodnoty standardních součinitelů prostupu tepla zasklení (Ug), rámu (Uf), ale i na výsledný součinitel celého okna, včetně zabudování, s upřesněním na jeho umístění v domě. U pasivních domů totiž hraje důležitou roli i parametr solárních zisků. Solárních zisků se využívá zejména v zimních měsících pro vytápění objektu. Solární zisky jsou ovlivněny nejen orientaci objektu, okolním terénem nebo stromy, ale i zapuštěním v ostění.

V místech s hlukovou zátěží to jsou samozřejmě navíc požadavky na zvukově izolační vlastnosti. Ty se většinou řeší rozdílnou tloušťkou skel, vysokou hmotností, použitím speciálních vzácných plynů, případně zvětšení prostoru mezi tabulemi. Ze standardní Rw=32dB u dvojskla se může hodnota vážené neprůzvučnosti zvednout až na hodnoty 45dB a více.

Od původně standardní bodové montáže pomocí ocelových kotev, turbo šroubů a montážní pěny se dnes postupně přechází k moderním kompozitním materiálům, které nevytvářejí teplené mosty. Pro současně nejefektivnější osazení oken do vrstvy teplené izolace se používá systémů pro předsazenou montáž. Dalším trendem jsou okna s minimální výškou rámu, který se navíc překrývá fasádním izolačním systémem a speciálními izolačními prvky. Současně s kotvením oken je kladen důraz na dokonalé utěsnění spár, které se opět provádí speciálními páskami a tmely (při použití pásek se pro jistotu doporučuje i podtmelení). Pro dokonalou těsnost je nutné, aby bylo ostění před montáží oken dokonale připravené, tedy minimálně vyomítané a napenetrované. Montáž do otvoru z hrubého zdiva nebo do vybouraného otvoru je už dle současných podmínek nepřípustné. U staveb s delším harmonogramem je ještě nutné konzultovat u příslušného výrobce záruky s ohledem na živostnost provedeného připojení při jeho namáhání UV zářením nebo zimním počasím před finálním dokončením fasády, případně kompatibilitu těsnění s nátěry dřevěných rámů apod.

 

U balkónových dveří je třeba pohlídat důležitý detail v místě prahu, který má současně zajistit stabilitu rámu, tepelnou izolaci a těsné napojení na hydroizolaci. Statiku a teplenou izolaci už dnes bezchybně zajišťují speciální materiály, respektive přímo pro tento účel vyrobené prvky např. z Purenitu. Tento materiál je také hojně využíván pro řešení kastlíků pro předokenní rolety a žaluzie nebo pro možnost přímého kotvení do zateplených fasád, jako jsou dešťové svody, markýzi, ele. zásuvky apod.. Těsné napojení hydroizolace je stále ještě trošku problém, ale standardem už by měly být speciální prahy s integrovaným lemem, nebo plochou pro kotvení/natavení příslušné hydroizolace.

Pro lepší kontrolu správnosti provedení by měl být na stavbě předvedena vzorová montáž a následný kontrolní plán přejímaní kotev a těsnění jednotlivých oken. Videa s ukázkovou montáží jsou již součástí prezentace každého kvalitního výrobce.