Archiv článků

Nové technické požadavky na výstavbu v Praze

08.08.2014 08:08
Od 1.10.2014 nabývá účinnosti Nařízení č.11, kterým se ruší původní vyhláška č.26/1999 Sb. a další předpisy.  Nařízením č.11 se tak nově stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v Praze.

Nový občanský zákoník

25.05.2014 20:14
O změnách v novém občanském zákoníku bylo už všude řečeno mnoho. Jen pro zjednodušení se jedná o to, že například při koupi nového bytu se nově setkáte s úpravou pojmu „podlahová plocha“, která byla zavedena jako součet čisté, nášlapné či užitné plochy, tedy bez příček a ostatních...

Jak si vybrat nový byt

14.05.2014 15:55
Co byste dnes neměli opomenout při výběru nového bytu. Vzhledem k stále složitější legislativě a finanční krizi došlo totiž v minulých letech k odložení mnoha realizací bytových domů. V současnosti se tak, pouze na výjimky, nerealizují novostavby bytových domů podle nových...

Okapy před zimou

11.11.2013 11:11
Každý, kdo minimálně jednou ročně před zimou musí čistit ucpané okapy listím, určitě přivítá chytrou a jednoduchou novinku - okapový zachytávač listí. Jde o polyethylenovou mřížku, která nad žlabem vytvoří obloukový kryt. Tento kryt jednoduše omezuje ucpávání žlabu a  případné listí zachycené...

Pasivní cihlový dům

10.10.2013 10:10
Postupným vývojem technologií a pracovních postupů se podařilo ve spolupráci se specialisty z ČVUT a kvalitními dodavateli jednotlivých komponentů sestavit, vždy ale pomocí toho nejnovějšího a nejkvalitnějšího ze sortimentu, první pasivní cihlový dům. Tohoto pro cihly výborného výsledku bylo...

Dřevomorka a ostatní dřevokazní škůdci

07.07.2013 07:07
Stále častěji se setkáváme s destrukčními projevy biotických škůdců nejen v relativně kvalitních historických stavbách, ale i u novostaveb. Jedná se buď o důsledky dodatečných neodborných stavebních zásahů do historických budov, špatných návrhů nebo provedení konstrukčních detailů...

Pozor na nové požadavky při zateplování fasád, zejména u panelových domů

05.05.2013 05:05
V souvislosti se změnou normy o požární bezpečnosti staveb dochází k zásadnímu zpřísnění použití izolačních materiálů. Zejména u výšky objektu nad 12m se dle této normy už nepovoluje realizace tzv. požárních pásů z  izolantu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy minerální vaty, ale je...

Bezpečná cena

02.02.2013 22:22
V současné době se tento termín čím dál tím skloňován, jak u odborné veřejnosti, tak u osvícených členů profesních organizací. Jde o to, že díky snížení stavební produkce dochází stále častěji k podbízení projekčních nebo stavebních prací za dumpingové ceny. Tedy za ceny pod hranicí...

Stavební zákon po novele, aneb EKOterorismus pokračuje

01.01.2013 01:11
Dne 1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona. Jelikož budou stavební úřady po novém roce zahlceni žádostmi na rychlo podávanými před platností této novely a prováděcí vyhlášky budou teprve schvalovány, uvidíme, zda novela bude zjednodušením nebo opět přitížením stavební...

Kotrola materiálů pro ETICS svépomocí?

01.11.2012 01:11
V souvislostí s výrazným poklesem poptávky ve stavebnictví se snaží čím dál tím více výrobců a realizačních firem nabízet své produkty a služby za výrazně nižší ceny, než jsou normalizované ceny v položkových rozpočtech vycházejících z realizačních dokumentací. To se ale bohužel...