Archiv článků

Na co si dát pozor při výběru nebo návrhu řízeného větrání !

22.08.2020 12:22
Vzhledem k častým dotazům jsme pro Vás aktualizovali a doplnili článek jak se vyznat a správně zvolit systém řízeného větrání do Vašeho domu, případně bytu. Více na Systémy řízeného větrání

Šikana, aneb lze se bránit nečinnosti nebo nesmyslnému přerušování řízení stavebním úřadem

20.01.2020 21:16
Bohužel v současné době je u nás průměrná doba vydání stavebního povolení 5,5 let, což odpovídá 156. místu, z 190. posuzovaných zemí. Důvodem není jen složitá legislativa nebo platný stavební zákon, ale také přístup konkrétních úředníků stavebních úřadů, dotčených orgánů státní zprávy a...

Správné provedení montáže výplní otvorů

09.05.2017 20:46
I když od účinnosti normy na správné provedení montáže výplní otvorů ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování z 04/2014 uplynulo už několik let, stále se bohužel setkáváme s neznalostí a neodborností. V mnoha případech jde i o záměr montážních firem, které se snaží...

Akustika, aneb problémy s hlukem

08.11.2016 08:11
Dne 15.6.2016 vešlo v platnost nové Nařízení vlády č. 217, kterým se upravuje Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení definuje a zpřísňuje limity pro chráněný venkovní a vnitřní prostory. Hluk je nežádoucí zvuk, který člověka ruší nebo...

Nové požadavky na zateplení

06.10.2016 21:54
Od 1.8.2016 vešla v platnost nová požární norma ČSN 730810. Co se změnilo nejvíce, jsou asi požadavky a zateplování fasád domů vyšších než 12m. V kategorii 12-22,5m se požadavek na šířku požárního pruhu zvýšil na š.900mm a v kategorii nad 22,5m se nařídilo použití pouze materiálů...

Stavební zákon po novele, aneb EKOterorismus pokračuje a získává na síle

11.10.2015 21:16
V souvislosti s novelou zákona o posuzování vlivu na životní prostředí byla zveřejněna v částce 19 Sbírky zákonů pod č. 39 i novela stavebního zákona s účinností od 1.4.2015. Touto novelou tak došlo k zásadnímu umožnění vstupu nově definované „veřejnosti a dotčené veřejnosti“ do...

Větrat nebo nevětrat? a jak?

03.04.2015 16:38
Podle vyhlášky 268/2009 resp. ČSN EN 15665., změny Z1 by už se prakticky žádná novostavba a ani dobrá rekonstrukce neměla obejít bez větrací jednotky. Při těsnosti nových oken je totiž dodržení předepsaného limitu na CO2 max 1500ppm možné jen za předpokladu, že budete min. 5x denně mít otevřená...

Jak si vybrat nový byt – II. díl

01.03.2015 13:13
Jelikož hezkých a vhodných pozemků pro výstavbu domů ve městech stále ubývá, přibývá naopak zavádějících stavebních a realitních praktik developerů. Jednoduchý systém spočívá v etapové výstavbě a postupném prodeji nových bytů v objektech stavěných buď směrem k jihu nebo směrem k...

Impregnace dřeva - Natírat nebo nenatírat

11.02.2015 10:34
Poslední dobou se toto téma zmiňuje na odborných seminářích v souvislosti s tvorbou nových norem a s porovnáním se zahraničím. V zahraničí (zejména Rakousko, Německo) se totiž na rozdíl od nás, chemické ochrany dřeva nepoužívají. Podmínkou neošetření dřevěných prvků je správná...

Nové byty s certifikací pasivního domu

09.09.2014 14:14
V současné době se začínají na trhu čím dál více objevovat nové byty se zajímavým reklamním lákadlem, čímž je předložení dokladu o splnění kritéria pasivního domu. Bylo by vše v pořádku, pokud by ale příslušná hodnocení a certifikace byla srovnatelná. Existuje totiž stále několik metod...