Správné provedení montáže výplní otvorů

09.05.2017 20:46

I když od účinnosti normy na správné provedení montáže výplní otvorů ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování z 04/2014 uplynulo už několik let, stále se bohužel setkáváme s neznalostí a neodborností. V mnoha případech jde i o záměr montážních firem, které se snaží pod tlakem výběrového řízení někde snížit cenu. Současně jsou také na vině výrobci, kteří nedostatečně proškolují nebo kontrolují své montážní firmy. Při reklamaci se pak jen setkáte s nečekanou argumentací, že jste podepsali smlouvu, kde jste si např. sami vybrali levnější variantu, tedy na pěnu. Pro předcházení takovýmto případům doporučujeme se obracet přímo na výrobce, nejlépe na členy ČK LOP. Firmy, které totiž jen překupují hotové výrobky, pak nejsou, v případě dobře postavené smlouvy, nijak zodpovědné za kvalitu určenou normami.

Dle výše uvedené normy zabudováním nesmí dojít ke zhoršení funkčních vlastností výplně otvoru, tzn., že připojovací spára a příslušné detaily musí splňovat stejné tepelně technické vlastnosti. To pak musí být součástí kontroly při předání po zabudování do stavby. Aby se předešlo zbytečným nedorozuměním, doporučuje se proto při KD provézt nejprve ukázkovou montáž, která je následně všemi zúčastněnými odsouhlasena pro celý objekt. Dle odst. 6.4.2. plnící pěna nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky podle 4.2.2. Jelikož ale většinou neumí splnit požadavky na vzduchotěsnost ani vodotěsnost a jen omítkové překrytí nepostačuje, nemůže být tímto „zapěněním“ montáž montážní firmou ukončena.

Nejzásadnější změnou je asi podmínka montáže do hladkého čistého a napenetrovaného ostění. Součástí standardní instalace je pak nalepení příslušných izolačních pásek, a to z vnější strany ochranné vodotěsnící a z vnitřní strany vzduchotěsnící. Spolehlivě lze však využít i speciální komprimační pásky. Většina pásek se k rámu okna připevňuje standardně před vlastní montáží tak, aby byla zaručena těsnost k rámu a příslušné pásky z interiéru nezasahovaly na pohledovou část.

 

Pro montáž zejména balkonových dveří navíc platí požadavek na nutnost eliminace tepelného mostu v místě prahu dveří a současně na zajištění těsného napojení hydroizolace na rám výplně otvoru. Standardní řešení spočívá v podložení rámů tepelněizolační podkladní nosnou konstrukcí, např. z Purenitu nebo Compacfoamu v celé výšce skladby podlahy nebo v kombinaci s podezděním z izolačního pórobetonu. Současně je nutné, aby prahy dveří byly opatřeny integrovaným hydroizolačním pásem nebo příslušnou prahovou spojkou, na kterou je možné provést těsné natavení hydroizolace.

Současně je důležitý i projektovaný návrh osazení okna do obvodového pláště, který souvisí s požadovaným energetickým standardem objektu. Zejména pro neizolační zdivo (beton, VPC, ...) se nejpoužívanějším systémem nyní stává předsazená montáž, která maximálně eliminuje tepelné mosty a realizuje se pomocí speciálních izolačních prvků (např.Purenit) nebo kompozitních úhelníků.

Chcete vědět více …

Zpět