Větrat nebo nevětrat? a jak?

03.04.2015 16:38

Podle vyhlášky 268/2009 resp. ČSN EN 15665., změny Z1 by už se prakticky žádná novostavba a ani dobrá rekonstrukce neměla obejít bez větrací jednotky. Při těsnosti nových oken je totiž dodržení předepsaného limitu na CO2 max 1500ppm možné jen za předpokladu, že budete min. 5x denně mít otevřená všechna okna na dobu min. 5minut. To znamená, že v zimě a v noci jde zjevně o nesplnitelný požadavek. Současně se navíc v dnešní době bohužel hladina „čistého“ venkovního vzduchu už pohybuje okolo 400, při inverzích na hranici 800ppm.

Na první pohled vypadají nabízená zařízení, která jsou nezbytná pro splnění požadavků z této vyhlášky cenově dostupně.  K pořizovací ceně na kvalitní zařízení je ale zapotřebí přičíst i náklady na instalaci a případné stavební úpravy, náklady na servis a pravidelnou údržbu, která je nutná, aby systém bezchybně fungoval tak, jak je od něj očekáváno. Nakonec se ani zdaleka nebudete nacházet v číslech, která jsou všude v reklamních letácích předkládána a zejména nejsou započítána do deklarovaných nákladů na provoz nízkoenergetického nebo pasivního bydlení.

Chcete vědět více …

Zpět