Nové požadavky na zateplení

06.10.2016 21:54

Od 1.8.2016 vešla v platnost nová požární norma ČSN 730810. Co se změnilo nejvíce, jsou asi požadavky a zateplování fasád domů vyšších než 12m. V kategorii 12-22,5m se požadavek na šířku požárního pruhu zvýšil na š.900mm a v kategorii nad 22,5m se nařídilo použití pouze materiálů třídy reakce na oheň A1/A2, tedy minerální vlna.

Určitým kompromisem, se kterým přišel Isover je materiál Isover Twinner, který má na příslušné vrstvě polystyrénu pro splnění normových požadavků ještě tl.25mm minerální vlny. Sjednocením materiálu na zateplení celé plochy se tak současně předchází nutnosti řešit zesílení přechodů mezi jednotlivými materiály. Nyní tedy se díky této normě, která omezila použití polystyrénů, dostává tento materiál do popředí, jelikož se jedná o cenově přijatelnější variantu zateplení než kompletní plocha z minerální vlny.

Obecně tak od druhé třídy platí nutnost použití certifikovaného sytému ETICS a požadavky se staly jednotnými jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Současně byly tyto parametry stanoveny i na materiály pro vnitřní zateplení. V praxi to např. znamená, že pokud se má nově rekonstruovat již zateplená fasáda slabším polystyrénem, musí se požární pásy vytvořit i v původní vrstvě polystyrénu a pak až se může následně doplnit předepsaným materiálem nově vypočtená tloušťka zateplení.

Zpět