Archiv článků

ELEKTROMOBILITA a návrhy staveb od 11/2021

11.11.2021 11:11
Dne 12. listopadu 2021 vstoupí v účinnost vyhláška č.266/2021 Sb, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. K normě vyšla i příslušná metodická pomůcka od MMR. Obsahově se zejména jedná o úpravu týkající se dobíjení elektrických vozidel, motorek a lodí...

Jak je důležité plánování a koordinace rozvodů instalací…

01.07.2021 01:07
Častým problémem, se kterým se můžete setkat při realizacích i u menších staveb, je řešení prostupů různých vedení, resp. jejich včasná nekoordinace se stavební částí. Chybějící prostupy v již hotové hrubé stavbě pak mohou velmi zkomplikovat, případně i zdražit plánovanou realizaci. Jde o to, že...

Proč si (ne)vybrat realitního zprostředkovatele …

03.03.2021 03:21
Bohužel doba je taková, jaká je a ceny většiny nových nemovitostí díky nedostatku, způsobeným komplikovanou legislativou a velkou pravomocí orgánů státní správy a různorodých spolků, stále nekontrolovaně stoupají. K vysokým cenám nemovitostí ale velkou měrou přispívají také taktiky některých...

Na co si dát pozor při realizaci půdní vestavby ...

12.02.2021 21:02
Vzhledem k Vaším častým dotazům jsme pro Vás nově připravili samostatný článek jen o půdních vestavbách a nazvali ho - Na co si dát pozor při realizaci půdních vestaveb ...

Jak je to se stavebním povolením na vybudování koupacího jezírka ...

01.02.2021 12:21
Častým problémem našich úřadů je nejednotnost názorů, které je v tomto případě podpořena i legislativou, jelikož pojem jezírko stavební zákon nezná. Můžete se tedy setkat s odkazem na legislativu spojenou s bazénem, terénními úpravami nebo vodním dílem. Speciální případy tvoří...

Zimování kamenných jezírek

02.01.2021 12:21
Vzhledem k navržené konstrukční skladbě jezírek není problém přečkat zimu, jak v polonapuštěném, tak v úplně vypuštěném stavu. Zimní provoz jezírka je zejména závislý na pozici strojovny. V případě, že je strojovna umístěná ve vytápěném prostoru, potrubí je vedené...

Zima a stavba

11.12.2020 11:12
Použití většiny stavebních materiálů a technologií má vždy své „ale“, většinou podrobně specifikované v technickém listu od výrobce. Jednou z hlavních zásad jsou klimatické podmínky při přímém provádění, ale i po určitou dobu následující, např. během tuhnutí, tvrdnutí, do doby aplikace...

Ochrana stavby proti radonu a nové poznatky ohledně vlivu podlahového topení

22.11.2020 22:11
Dle nové ČSN 73 06 01 o Ochraně staveb proti radonu z podloží, platné od 1.10.2019 se nyní návrh vlastní hydroizolace a podkladních vrstev stavby posuzuje nejen z hlediska zjištěného stupně radonového indexu, ale i dle informace, zda bude nebo nebude instalováno podlahové topení....

Rizika přehřívání a úskalí plechových střech

02.11.2020 11:11
Jedná se zejména o odolnost vůči vysokým teplotám (okolo 100%) které mohou vzniknout v letních měsících pod střešními krytinami. V současné době se totiž stále zvyšuje obliba plochých krytin a zejména antracitové barvy. Dále se na jižních střešních plochách čím dál, tím více objevují...

Bazén nebo moderní přírodní kamenné koupací jezírko?

29.09.2020 13:33
Kladete-li si také tuto otázku, připravili jsme pro Vás nový článek o moderních koupacích jezírkách.  >>>