Šikana, aneb lze se bránit nečinnosti nebo nesmyslnému přerušování řízení stavebním úřadem

20.01.2020 21:16

Bohužel v současné době je u nás průměrná doba vydání stavebního povolení 5,5 let, což odpovídá 156. místu, z 190. posuzovaných zemí. Důvodem není jen složitá legislativa nebo platný stavební zákon, ale také přístup konkrétních úředníků stavebních úřadů, dotčených orgánů státní zprávy a účastníků stavebního řízení.

Častou výmluvou při nečinnosti úřadů je nedostatek a přetížení úředníků. V odůvodnění při přerušení řízení jsou pak zase opisovány pouze obecné odkazy na příslušné základní vyhlášky, bez upřesnění konkrétního § nebo odstavce. Je otázkou, zda nemůže být například důvodem i platové ohodnocení příslušného referenta, které nevychází z počtu vydaných stavebních povolení, ale zohledňuje pouze počet odseděných hodin a vydaných stránek v rozhodnutí, tedy i těch ohledně přerušení zdánlivě jednoduchého řízení. Naopak odůvodnění proč bylo vydáno rozhodnutí, výzva k doplnění nebo usnesení o přerušení až mnoho měsíců po podání žádosti, se už ve výroku úředního dokumentu nikdo nedozví.

Pokud se jedná o nečinnost nebo neodůvodněné požadavky jednotlivého úředníka, nabízí se jako první stížnost na vedoucího odboru a pak následně na tajemníka úřadu, příp. starostu obce nebo MČ s odkazem na neplnění povinností zaměstnanců podle příslušných zákonů.

Oficiálně pak proti nečinnosti stavebních úřadů se lze podle správního řádu §80 domáhat nápravy u nadřízeného orgánu. Další možností je podání stížnosti k ombudsmanovi nebo podání žaloby ke správnímu soudu.

Bohužel, i když existují prostředky na obranu proti nečinnosti i proti neodůvodněným požadavkům, většina z nás jich nevyužije, protože si stavební úřad nechce poštvat proti sobě. Jde o klasický „český“ přístup - oprávněnou obavu, že si při pokračování řízení, kolaudaci apod. stavební úřad na ně „zasedne“.

Realizovat stavbu bez příslušného povolení se však nedoporučuje, jelikož v těchto případech většina stavebních úřadů reaguje překvapivě rychle a oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby bývá vydáváno v překvapivě rychlé době.

Zpět