Stavba domu svépomocí

Stavba svépomocí se jeví v dnešní době jako nejlevnější forma pořízení vlastního bydlení. Při této variantě musíte mít alespoň základní odborné znalosti, případně si k aktivní spolupráci přizvat odborníka. Za každou stavbu podle stavebního zákona navíc musí odpovídat odborně způsobilá osoba. Zvolením této varianty však musíte počítat s následujícími riziky:

Časové – nikdy přesně nebudete vědět, kdy přesně bude stavba dokončena. Většinou jste zcela závislí na časových možnostech jednotlivých subdodavatelů a ti k Vám jakožto k malé zakázce nejsou nijak zodpovědni. Paradoxně se Vám může stát, že máte připravenou již firmu, která má nastoupit, až po dokončení předchozí a ta ještě do té doby vůbec nenastoupila.

Záruční – nemáte záruky za kompletní dílo, vždy jen za jeho  součásti dle jednotlivých subdodavatelů. Zde například hrozí i zánik těchto malých firem, či živnostníků. Pojištění díla je většinou ve Vaší režii. Pozor na připojištění za krádeže, kde výše pojistné částky většinou bývá ve smlouvách pojišťoven velice nízká částka. Při krádeži například kotle ÚT za desítky tisíc korun pak bývají poškození překvapeni výší uhrazené náhrady od pojišťovny.

Pozor si však musíte dát nejen na přípravu a subdodavatele, ale i na jednotlivé fáze realizace až po kolaudaci viz rubrika: Na co si dát pozor při …>>>.
Dále je třeba zvážit výhody realizace stavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.