Jak si vybrat starší dům

Při koupi staršího domu můžete získat i kvalitní pozemek uprostřed stávající městské zástavby s dobrým dopravním napojením, dostupností MHD, většinou i se všemi inženýrskými sítěmi a vzrostlou zelení.  Cena bývá odvozena ze znaleckého posudku a pokud bude na „dobré adrese“ vychází bohužel cena z ceny tržní příp. cenové mapy, nikoliv však z reálného stavu nemovitosti.

Výběr staršího domu může znamenat také rozložení výdajů do etap. Nejprve využít dům pro provizorní bydlení a po určité době provádět postupnou nebo celkovou rekonstrukci, či přístavbu. V případě historického domu může jít o příjemné bydlení spojené s trochou romantiky. Pokud jsou v domě dochované historické prvky z daného období, pocit se umocní. Jedná se zejména o dveře s původním tvaroslovím a kováním, původní parketové podlahy, štukové výzdoby či malby. Investování do restaurováním těchto prvků se určitě vyplatí. Přeměna historického domu do moderního stylu může být však podmíněna dodržením podmínek památkové ochrany. U novodobějších objektů se přeměna domu do moderního stylu přímo nabízí.

Před uzavřením kupní smlouvy je dobré si porovnat, nejlépe na příslušném stavebním úřadě, skutečný stav se stavem archivovaným resp. kolaudovaným. Zda je tedy stavba v dané lokalitě a daném rozsahu schválena, včetně přípojek a příjezdu, nebo zda se nejedná o stavbu nepovolenou nebo stavbu s nepovolenými stavebními úpravami.  

Při podrobném posuzování staršího domu je dobré si přizvat odborníka, aby posoudil stav pro Vaše záměry důležitých částí domu, jako jsou nosné konstrukce, základy, střecha apod. U starších domů se totiž dá předpokládat špatný stav vnitřních instalací a hydroizolací, které s ohledem na možnosti původních stavebníků už bývají dožilé nebo nevyhovující. Pokud, ale nemáte představu o kompletní demolici, mělo by se dát za určitých podmínek a nákladů vše zrekonstruovat.

Oříškem bývají „modernizované“ stavby, u kterých lze po dokončení fasády už jen těžce rozpoznat původní vzhled, způsob a rozsah prováděné rekonstrukce. V případě, že chybí záznamy nebo projekty na stavební úpravy, můžete zde objevit například špatně provedené statické úpravy nosných konstrukcí, špatně provedené či chybějící hydroizolace, špatné skladby střešních plášťů a teras, nevyhovující vnitřní instalace apod.. Problémem jsou tzv. socialistické materiály, jako byly tvárnice s příměsí elektrárenského popílku nebo desky s vysokým obsahem azbestu, formaldehydů apod.. Tyto materiály pak v domě vytvářejí zdravotně závadné prostředí. Míru škodlivosti lze určit až na základě odborných průzkumů, které lze většinou provést až po koupi nemovitosti. Pokud to situace umožní je vhodné si proto před koupí zajistit záznam z termovizní kamery, radonový průzkum, u realizovaných tepelně-izolačních opatření žádejte průkaz energetické náročnosti nebo výsledy testu těsnosti (blower door).

Neměli byste podceňovat sousedské vztahy, kdy majitel sousedního pozemku má dle zákona právo vznést jakékoli námitky proti Vašemu budoucímu záměru a tím odložit v krajním případě Vaše vysněné představy na neurčito. O budoucích záměrech se raději nejprve poraďte s odborníkem a případně s tímto záměrem předem seznamte i sousedy.

Potřebujete poradit s výběrem domu, napište nám na projektyonline@email.cz