Jak si vybrat podkroví pro půdní vestavbu

Při zvažování koupě prázdného podstřešního prostoru v činžovním domě za účelem výstavby bytu je nutné si prověřit:

Majetkoprávní vztahy – zda je prostor v katastru nemovitostí veden jako samostatná jednotka, či se po podpisu smlouvy stanete pouze členem nějakého družstva.

Stav – v jakém stavu se nachází střešní krytina, nosné konstrukce krovu a stropní konstrukce. Např. při špatném stavu krytiny lze předpokládat, že docházelo při deštích k protečení i do stropní konstrukce. Ta je většinou tvořena dřevěnými nosnými trámy a díky vlhkosti mohou být tyto konstrukce značně poškozené dřevokaznými houbami. Jejich sanace pak může výrazně ovlivnit výši nákladů na realizaci půdní vestavby.

Infrastrukturu – zda je reálné napojení nového bytu na vodu, kanalizaci, elektro, plyn apod. Limitující bývá většinou pozice kanalizačních stoupaček a tlak ve vodovodní přípojce, resp. ve stoupačkách. Důležitou roli hraje i stáří a stav stávajících rozvodů.

Legislativu – zda je Váš záměr vybudování půdní vestavby přípustný s ohledem na ostatní vlastníky bytů v domě a na stanoviska dotčených orgánů státní správy. (hygiena, hasiči, památkáři apod.) V případě historicky cenného objektu nemusí být záměr vybudování půdní vestavby z hlediska památkové péče přípustný. Krásný výhled z půdního prostoru pak nemusí být krásným výhledem z budoucího bytu.

 

Potřebujete poradit s výběrem podkroví, napište nám na projektyonline@email.cz