Jak si vybrat podkroví pro půdní vestavbu

Při zvažování koupě prázdného podstřešního prostoru v činžovním domě za účelem výstavby bytu je nutné si prověřit:

Majetkoprávní vztahy – zda je prostor v katastru nemovitostí veden jako samostatná jednotka, či se po podpisu smlouvy stanete pouze členem nějakého družstva.

Stav – v jakém stavu se nachází střešní krytina, nosné konstrukce krovu a stropní konstrukce. Např. při špatném stavu krytiny lze předpokládat, že docházelo při deštích k protečení i do stropní konstrukce. Ta je většinou tvořena dřevěnými nosnými trámy a díky vlhkosti mohou být tyto konstrukce značně poškozené dřevokaznými houbami. Jejich sanace pak může výrazně ovlivnit výši nákladů na realizaci půdní vestavby. V případě velkého poškození je pak nutné, aby v době rekonstrukce nikdo neobýval prostory pod stavbou, což v případě soukromého bytu bývá často problém. Současně pokud zamýšlíte využívat pouze část podkroví, většinou díky skladbám, zejména doplnění chybějících kontralatí a pojistné hydroizolace, je nutné počítat s výměnou nebo přeložením střešní krytinu v celé ploše střechy. S tím souvisí i úprava nebo výměna většiny klempířských prvků a případná zednická úprava komínových hlav, štítů, říms apod.   

Infrastrukturu – zda je reálné napojení nového bytu na vodu, kanalizaci, elektro, plyn apod. Limitující bývá většinou pozice kanalizačních stoupaček a tlak ve vodovodní přípojce, resp. ve stoupačkách. Důležitou roli hraje i stáří a stav a dimenze stávajících rozvodů.

Legislativu – zda je Váš záměr vybudování půdní vestavby přípustný s ohledem na ostatní vlastníky bytů v domě a na stanoviska dotčených orgánů státní správy (hygiena, hasiči, odbor památkové péče, odbor dopravy, odbor životního prostředí apod.). Většinou se bude jednat o vytvoření nové bytové jednotky, která bude vyžadovat zajištění příslušného počtu parkovacích míst. S ohledem na okolí, nemusí být zajištění parkování nebo získání výjimky jednoduché. V případě historicky cenného objektu nemusí být pak záměr vybudování půdní vestavby z hlediska památkové péče přípustný. Krásný výhled z půdního prostoru pak nemusí být krásným výhledem z budoucího bytu.

 

Potřebujete poradit s výběrem podkroví? napište nám na projektyonline@email.cz, potřebujete poradit při stavbě? pročtěte si naší rubriku Na co si dát pozor při realizaci půdní vestavby