Jak si vybrat chatu, či chalupu

Při zvažování koupě chaty, či jiného rekreačního objektu je dobré si porovnat nejlépe na příslušném stavebním úřadě skutečný stav se stavem archivovaným resp. kolaudovaným. Zda je tedy stavba v dané lokalitě schválena, včetně přípojek a příjezdu, zda se nejedná o stavbu dočasnou či nepovolenou. U staveb v chráněných oblastech si raději ještě vyžádejte i stanovisko příslušné správy CHKO. Zejména v zimním období bývají příjezdy neudržované, v horských oblastech někdy i přes zimu úplně zakázané.

Dále si prověřte uzemní plány stávající i připravované, zda lokalita není zahrnuta v budoucím plánu na výstavbu komerční zóny, silničního či železničního koridoru nebo zda se nepočítá s výstavbou protipovodňových opatření v krajním případě se zatopením v rámci výstavby nového vodního díla.

Jak jsou řešeny přípojky např. odkud jsou vedeny, z jakého materiálu apod. Jak je řešena likvidace splaškových vod a zda je navržené řešení schváleno či odpovídá požadavkům norem.

Velikost pozemku získáte z výpisu příslušného katastru nemovitostí, ale pozor, pokud pozemek nebyl geodeticky vytýčen nebo nebyl na něj zpracován geometrický plán jsou výměry uvedené ve výpise pouze orientační tzn. dle přesnosti map uložených na KN. Přesnou polohu v terénu Vám potvrdí pouze geodet.

Následně si pak prověřte stav nosných konstrukcí, vnitřních instalací a hydroizolací, u roubených staveb je dobré si zajistit i mykologický průzkum.

 

Potřebujete poradit s výběrem chaty, či chalupy, napište nám na projektyonline@email.cz