Jak si vybrat řadový dům

Výhodou řadového domu je jeho nižší celková cena, která zejména vychází z menších nároků na velikost pozemku. Domy mají dále většinou menší zastavěné plochy, díky návaznosti na sousední domy mají menší plochy obvodových stěn a okenních výplní apod.. Projektové, přípravné a realizační práce jsou většinou rychlejší, a proto i celkově levnější.

Nevýhodou je většinou velmi blízký kontakt se sousedy, který je znatelný nejen před domy, ale i v domech. Hluk, jako hlasitá hudba nebo dětský pláč a zápach z cigaret nebo vaření se totiž šíří nejen při pobytu na malých zahrádkách, ale i z interiéru otevřenými okny. Vzhledem k malému pozemku je většinou u každého domu zajištěno jen jedno parkovací stání, při rozšíření bývá umožněno parkování dvou automobilů, pouze výjimečně u dražších projektů jsou vybudovány v domech i garáže. Pro návštěvy už tak bývá problém s parkováním.

Při zvažování výběru řadového domu je dobré si zjistit z čeho jsou provedeny dělící stěny mezi sousedními domy a posoudit je z hlediska akustiky, v případě lehkých konstrukcí i bezpečnosti. Nejobjektivnější je akustická zkouška.

Dále je nutné si prověřit, co vše mají jednotlivé nemovitosti společné. Mohou mít např. neoddělitelnou střešní krytinu, nějakou společnou část pozemků, přípojky, hromosvod, či nějaké vnitřní rozvody apod.

V případě, že zamýšlíte v budoucnu možnost stavebních úprav, prověřte si, zda je tento záměr z hlediska legislativy možný (porušení jednotného vzhledu, rozšíření požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek apod.), případně jaký názor mají na Váš záměr majitelé sousedních domů.  

Ostatní hlediska pro výběr jsou podobná jako u klasického domu <<<

Potřebujete poradit s výběrem domu, napište nám na projektyonline@email.cz