Jak si vybrat řadový dům

Výhodou řadového domu je jeho nižší celková cena, která zejména vychází z menších nároků na velikost pozemku. Domy mají dále většinou menší zastavěné plochy, díky návaznosti na sousední domy mají menší plochy obvodových stěn a okenních výplní apod.. Projektové, přípravné a realizační práce jsou většinou rychlejší, a proto i celkově levnější.

Nevýhodou je většinou velmi blízký kontakt se sousedy, který je znatelný nejen před domy, ale i v domech. Hluk, jako hlasitá hudba nebo dětský pláč a zápach z cigaret nebo vaření se totiž šíří nejen při pobytu na malých zahrádkách, ale i z interiéru otevřenými okny. Vzhledem k malému pozemku je většinou u každého domu zajištěno jen jedno parkovací stání, při rozšíření bývá umožněno parkování dvou automobilů, pouze výjimečně jsou vybudovány v domech garáže. U návštěv už bývá s parkováním problém.

Při zvažování výběru řadového domu je dobré si zjistit z čeho jsou provedeny dělící stěny mezi sousedními domy a posoudit je z hlediska akustiky v případě lehkých konstrukcí i bezpečnosti. Nejobjektivnější je akustická zkouška.

Dále je nutné si prověřit, co vše mají jednotlivé nemovitosti společné. Mohou mít např. neoddělitelnou střešní krytinu, nějakou společnou část pozemků, přípojky, či vnitřní rozvody apod.

V případě, že zamýšlíte v budoucnu možnost stavebních úprav, prověřte si zda je tento záměr z hlediska legislativního možný, či jaký názor mají na váš záměr majitelé sousedních domů.  

 

 

Ostatní hlediska pro výběr jsou podobná jako u klasického domu <<<