Stavba domu na klíč

Tato forma je pro neodborníka a bankovní ústavy nejpřijatelnější. Dílo by mělo být dokonale specifikováno v projektové dokumentaci, cena přesně specifikována v položkovém rozpočtu, termíny, fakturace a odpovědnosti podepsány ve smlouvě o dílo. Pozor si však opět musíte dát jednotlivé časti díla, právního úkonu a na účastníky smlouvy viz rubrika: Na co si dát pozor při ... >>>.

Při zpracování projektu domu na zakázku je vhodné, aby projekt připravoval, minimálně kontroloval architekt i stavební inženýr. Ne vždy je projekt od architekta bez větších komplikací do detailu realizovatelný a projekt od inženýra zase odpovídá typologii a navržená hmota je kvalitně zakomponována do okolí. Existují samozřejmě i výjimky. Jak se říká „papír snese vše“, ale ne vše, co vypadá dobře na papíře, bude někdo umět se zárukou zrealizovat. Dále je třeba zvážit výhody realizace stavby v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu.