Stavba domu "na klíč"

Tato forma je pro neodborníka a bankovní ústavy nejpřijatelnější. Dílo by mělo být dokonale specifikováno v projektové dokumentaci, cena přesně specifikována v položkovém rozpočtu, termíny, fakturace a odpovědnosti podepsány ve smlouvě o dílo. Pozor si však opět musíte dát jednotlivé časti díla, právního úkonu a na účastníky smlouvy viz rubrika:

Na co si dát pozor při ... >>>.

Při zpracování projektu domu na zakázku je vhodné, aby projekt připravoval, minimálně kontroloval architekt i stavební inženýr. Ne vždy je projekt od architekta bez větších komplikací do detailu realizovatelný a projekt od inženýra zase odpovídá typologii a navržená hmota je kvalitně zakomponována do okolí. Existují samozřejmě i výjimky. Jak se říká „papír snese vše“, ale ne vše, co vypadá dobře na papíře, bude někdo umět se zárukou zrealizovat.

Dále je třeba zvážit výhody realizace stavby s téměř nulovou spotřebou nebo v pasivním standardu.

 

 

Potřebujete poradit s výběrem domu, napište nám na projektyonline@email.cz