Jak si vybrat nový dům

V současné době je na trhu velké množství nových domů o různých velikostech, standardech a v rozmanitých lokalitách. Pří výběru zvažujte zejména:

Cena a popis standardů - při upřesnění Vašich specifických požadavků mohou někdy vícenáklady vyrovnat cenu kvalitnějšího domu od jiného developera, který nabízí vyšší standard již v základní ceně. V popisu standardů by jste měli porovnávat kvalitu a dispozici interiéru nového domu a možnosti jeho variant za nabízenou základní cenu. Pro podrobné posouzení kvality provedení je dobré si přizvat odborníka a zajistit si realizační dokumentaci. V případě možnosti pravidelně kontrolovat objekt při jeho výstavbě.

Termíny - u většiny smluv bývá zvykem přesná specifikace Vašeho splátkového kalendáře s návrhem penále, nikde však nebývá přesně uveden přesný termín kolaudace nebo předání a adekvátní návrh slevy či odškodnění při jejich nedodržení.

Poloha - novostavby jsou v dnešní době navrhovány na „zelené louce“ na okraji větších měst a obcí. Tyto výstavby na zelené louce většinou postrádají občanskou vybavenost, zejména školy, školky, je zde velice omezená dostupnost MHD a špatná dostupnost při dopravních špičkách.

Okolí - je dobré si prověřit možnost sousední výstavby na územních plánech či příslušných stavebních úřadech. Např. cenný výhled z nového domu může být po výstavbě další etapy částečně nebo zcela zastíněn a to i průmyslovou výstavbou. V územních plánech je naznačen budoucí rozvoj v okolí (návrhy nových tras vysokorychlostních tratí, silničních obchvatů měst, leteckých koridorů, dálnic apod.). Při několikanásobné návštěvě místa je dobré vypozorovat např. rušivé technologické provozy (hluk, kouř, zápach a jiné) nebo vliv leteckých koridorů, dálnice, železnice apod.. Většina těchto faktorů není na první pohled vnímatelná a při dlouhodobém pobytu pak velmi nepříjemně ovlivňují život v novém prostředí.

Spotřeba energie - v současnosti jsou dostupné i domy s nízkou spotřebou energií, které využívají své dispozice, polohy ke světlovým stranám, moderních izolačních materiálu a technologii tzv. nízkoenergetické domy  s roční spotřebou tepla na vytápění do 50kWh/m2 a dále pak domy využívající navíc ještě solárních zisků a jsou vybaveny umělým větráním se zpětným získáváním tepla tzv. pasivní domy s roční spotřebou tepla na vytápění do 15kWh/m2. Nově nyní každý rodinný dům musí mít zpracován tzv. průkaz energetické náročnosti budovy, ve kterém je uvedena jeho roční spotřeba resp. zařazení do třídy od velmi úsporné do mimořádně nehospodárné. Jde však o výpočtový model, zda jsou opravdu splněny a realizovány všechny požadavky z projektové dokumentace je možné ověřit pouze odbornými zkouškami jako je např. Blower-door test nebo termovizní kamera.

Při projekotvé přípravě musí být proveden radonový průzkum stavebního pozemku. Jako důkaz provedených protiradonových opatření při výstavbě domu musí být předán protokol o měření radonu ve vnitřním prostředí domu.