Jak si vybrat byt v půdní vestavbě

Při zvažování výběru nového bytu v půdní vestavbě je nutné si ověřit stáří a stav celého domu. Většinou se vzhledem k omezenému prostoru jedná o atypické, atraktivní, členité a mnohdy i mezonetové byty.

Posouzení bytu v půdní vestavbě vychází z obdobných poznatků jako u bytu činžovním domě >>>.

Klima - v bytě je důležité posoudit vnitřní klimatické podmínky v letních a i zimních dnech, které Vám vypovídají o kvalitě a provedení skladby střešního pláště. Nekvalitní provedení může zbytečně zvyšovat náklady na vytápění a letních měsících přinést požadavek na instalaci chlazení, jehož pořizovací náklady ani provoz není zanedbatelný. U střešních nebo ateliérových oken by neměly chybět zastiňovací prvky.

Poruchy - příznakem budoucích problémů mohou být např. fleky po zatečení na podhledech pod střechou nebo terasami. Ty mohou být důsledkem nekvalitního provedení střešní krytiny, pojistné hydroizolace nebo v horším případě je to důsledek kondenzace z důvodů špatně navrženého souvrství, příp. parotěsné vrstvy. V každém případě by měl poruchu posoudit odborník. Finanční náklady na opravu tak např. malého flíčku mohou znamenat rozsáhlé a nákladné zásahy. Posouzení stropní konstrukce nad spodními byty by měl udělat odborník s ohledem na předanou dokumentaci příp. drobným průzkumem. Při chůzi nebo lépe při drobném skoku by měla každá podlaha např. vykazovat dostatečnou tuhost. 

Instalace - dále je dobré si vyzkoušet tlak a dostatek teplé vody, zejména pak v případě, když je v bytě více koupelen – výtokových baterií. Zkoušejte pak vždy minimálně dvě baterie najednou. Nedostatek teplé vody nebo malý tlak může výrazně zhoršit komfort při užívání bytu, resp. osobní hygieně

Legislativa - není nepodstatné si stávající stav bytu, zejména vnější vzhled ověřit s ověřenou dokumentací na příslušném stavebním úřadě. Mnoho úprav si totiž vlastníci bytu provádějí nelegálně po kolaudaci např. dodatečně budované terasy, střešní okna apod.. Při náhodné kontrole Stavebním úřadem, většinou např. při kolaudaci sousední stavby se pak můžete setkat s výzvou k jejich vysvětlení, či odstranění a tím může dojít i k znehodnocení Vámi vysněného a v dobré víře zakoupeného prostoru.

 

Potřebujete poradit s výběrem bytu, napište nám na projektyonline@email.cz