Byt v panelovém domě

Při zvažování výběru bytu v panelovém domě je nutné si ověřit stáří domu a připustit si reálnou životnost těchto staveb. I když je vybraný byt po celkové rekonstrukci, jeho životnost je závislá na zbývajících částech domu, které nemusejí být v tak dobrém stavu. Při revitalizaci dochází k určitému zvýšení životnosti, ale jedná se opět o časově omezené období, které je závislé na rozsahu a kvalitě provedených stavebních prací. Není nepodstatné, že většina těchto domů nebyla po celou dobu nijak udržována a dotované revitalizace přicházejí až na konci jejich navrhované životnosti.

Bydlení na sídlišti má ale i výhody, zejména v dopravním napojení, blízkosti MHD, dobré občanské vybavenosti a většinou i v existenci vzrostlé zeleně či parku. Naopak velkou nevýhodou je v současnosti velký nedostatek parkovacích míst v okolí domu, jelikož projektovaná kapacita byla v minulosti počítána na tu dobu s rezervou a to 1 parkovací místo na tři byty. Dnešní trend, minimálně dvě auta na rodinu, tak vytváří na sídlištích velké problémy, které se řeší většinou nově budovanými parkovacími domy, či hlídanými parkovišti na okrajích sídlišť nebo na různých plochách mezi domy.

Nepříjemnými jsou také zejména špatné akustické vlastnosti mezibytových stěn a stropů, nevyhovující řešení elektrorozvodů, nekvalitní větrání hygienických zázemí a digestoří v kuchyni. Pro přesnější hodnocení stavu je dobré v bytě pobýt v různých denních časech.

V posledních podlažích jsou většinou i citelné vnější klimatické podmínky a nezanedbatelné mohou být negativní vlivy od stacionárních zařízení šířící různé signály pro mobilní operátory či televize. Nové nástavby v jisté míře řeší tyto stálé problémy, ale jejich realizace musí být dobře navržena a kvalitně provedena. V opačném případě může dojít např. ke zhoršení proslunění bytů v posledním podlaží.

 

Potřebujete poradit s výběrem bytu, napište nám na projektyonline@email.cz