Jak si vybrat byt v činžovním domě bez rekonstrukce

Výběr bytu ve starším či historickém domě znamená zejména rozložení výdajů do etap. Byt však nabízí do budoucna příjemné bydlení spojené s trochou romantiky. Pokud jsou v bytě dochované historické prvky z daného období, pocit se umocní. Jedná se zejména o dveře s původním tvaroslovím a kováním, původní parketové podlahy, štukové výzdoby či malby. Investování do restaurováním těchto prvků se určitě vyplatí. Přeměna bytu do moderního stylu je možná při dodržení podmínek památkové ochrany konkrétního objektu. U novodobějších objektů se přeměna bytu do moderního stylu přímo nabízí.

Při posuzování vybraného bytu je dobré si zjistit i stav stávajících rozvodů (voda, elektro, topení, plyn atd.) stav podlah, oken, případně vlhkost zdí. V případě, že plánujete rekonstrukci je dobré zjistit stav hlavních domovních rozvodů a jejich přesné pozice uvnitř dispozice bytů. Přesnější pozice naleznete v archivní dokumentaci, kterou můžete získat od správce nebo majitele domu, v archivu místního stavebního úřadu, příp. u příslušného správce sítě – vodárny, plynárny apod. 

U starších bytů většinou chybí kvalitní hygienické zázemí – koupelna nebo WC. Nová dispozice hygienického zázemí je nejvíce závislá na kanalizaci. Pozice stoupaček zjistíte z archivní dokumentace nebo zaměřením v půdním prostoru nebo na střeše. Stoupačky bývají většinou vedeny skrz celou budovu svisle a měly by být pro zajištění funkčnosti v nejvyšším místě budovy odvětrány, proto jsou na půdě vyvedeny z podlahy nebo vedou skrz půdu až nad střechu. Jejich pozice jsou tak většinou ve všech patrech stejné. Pro přenesení přesné pozice z podkroví do příslušného bytu může sloužit např. domovní schodiště či světlík, což jsou konstrukce, které většinou taktéž přímo procházejí skrz celou budovu. Pozice větracích hlavic nad střechou v objektu s využitou půdou (půdní vestavbou bytu) může být zavádějící. Velmi často se totiž z dispozičních důvodů pozice větracího potrubí v rámci půdní vestavby upravuje. Může jít i o posun o několik metrů, případně její přesun do komínového tělesa.

Současně s bytem si prověřte stav celého domu, koupí bytu se totiž stáváte i spolumajiteli všech společných součástí domu jako jsou fasády, střecha, přípojky apod.. Nejen, že se budete finančně podílet na případné opravě nebo havárii, ale budoucí rekonstrukce přípojek nebo hlavních domovních rozvodů komplikuje i život v bytě v době nutných odstávek a stavebních zásahů. A to vše pouze za předpokladu, že se budou schopni všichni nájemníci resp. vlastníci domu společně dohodnout. Důležitým prvkem k posouzení bytu je statika celého domu, vnitřních zdí a stropních konstrukcí. Špatnými příznaky jsou trhliny na fasádě domu, případně na nosných zdech ve veřejných částech domu a v bytě. 

Z důvodů nedostatečného hygienického zázemí v bytech je časté, že po dobu jeho užívání jsou do dispozice doplňovány nejrůznější formy koupelen. Většina podlah v historických domech je však tvořena dřevěnými trámovými stropy s násypem a tyto dodatečně vybudované prostory většinou neřešily dostatečnou ochranu stávajících konstrukcí proti průniku vody. Proto i relativně na první pohled uspokojivý dojem z bytu může obsahovat velké komplikace při odhalení závažných poruch stropních konstrukcí, způsobené zejména dřevokaznými houbami. 

 

 

 

 

 

Potřebujete poradit s výběrem bytu, napište nám na projektyonline@email.cz