Jak si vybrat byt v činžovním domě po rekonstrukci

Při zvažování výběru zrekonstruovaného bytu je dobré si zjistit, ve které době byl byt rekonstruován, co vše rekonstrukce obsahovala a zda proběhla rekonstrukce celého domu nebo jen vlastního bytu. Specifickou rekonstrukcí jsou nástavby, kdy součástí realizace nástavby na dům dochází k celkové nebo částečné výměně stoupaček v domě, částečné nebo kompletní rekonstrukci fasád a případně k výstavbě výtahu. Je dobré si proto prověřit v jakém stavu je konkrétní byt a v jaké stavu jsou přípojky a hlavní domovní rozvody instalací – vody, kanalizace, plynu, elektroinstalací apod.. Koupí bytu se totiž stáváte i spolumajiteli těchto důležitých součástí domu. Nejen, že se budete finančně podílet na případné havárii, ale případná rekonstrukce přípojek nebo hlavních domovních rozvodů pak komplikuje život v bytě v době nutných odstávek a stavebních zásahů.

Z revizí, projektové dokumentace či prohlášení dodavatele byste měli zjistit, zda součástí rekonstrukce byly i kompletní rozvody instalací v bytě. Skutečný stav rozvodů či jejich kvalitu lze posoudit i namátkově u koncových zařízení - u radiátorů, umyvadel nebo kotle, příp. při rozebrání např. vypínače nebo zásuvky. Zkontrolujte pozice a stav měřičů a prověřte si způsob odečtů – zda manuálně nebo zda je instalováno moderní dálkové odečítací zařízení, bez nutnosti návštěvy bytu.

Vytápění u bytu po rekonstrukci může být vlastní etážové, většinou s plynovým kotlem nebo centrální s kotelnou, či výměníkem napojeným na horkovod. Při vlastním kotli je dobré prověřit typ kotle, jeho odkouření, velikost zásobníku, případně spotřebu plynu. Velikost zásobníku a typ kotle jsou například limitující pro komfort koupelen ve větších bytech, kde se může stát, že při současném mytí nádobí a sprchování v jedné koupelně, není možné např. napouštění vany v druhé koupelně dětí, protože bohužel už není dostatečný tlak nebo dostatek teplé vody. Dalším faktorem je rozmístění a vzdálenost jednotlivých výtoků od kotle a instalovaná cirkulace. Při velké vzdálenosti např. dřezu je teplá voda dostupná pouze až po odtočení několika litrů vody, což nemusí být jednak komfortní, ale ani ekonomické.

Dále je dobré si pročíst např. komínový průzkum a jednotlivé revize, zda v nich není uvedeno, že je pro bezpečný provoz nutné ještě provést určitá někdy i nákladná opatření. Zda je kuchyň nebo příprava pro kuchyň vybavena dle Vašich potřeb. Zda nechybí odtah pro digestoř, či máte požadavek na osazení plynového sporáku. Cirkulační digestoře si většinou poradí se zápachy, ale nedokáží odvádět teplo z vaření, které pak zůstává v místnosti a zbývá jen větrání okny, pokud však jsou v blízkosti kuchyňské linky. Zda vchodové dveře splňují požadavky na bezpečnost a požární odolnost, dle podmínek uvedených projektu na rekonstrukci. U kvalitních výrobků lze informace ověřit přímo na štítcích osazených na křídle dveří.

V případě, že se byt přímo nalézá v blízkosti hlučného nebo potencionálně hlučného provozu – např. garáže, restaurace či ještě neobsazeného nebytového prostoru určeného k pronájmu jako např. gastro provoz, požadujte předložení hlukové studie prokazující splnění podmínek hlukové neprůzvučnosti konstrukcí. Z projektové dokumentace by měly být patrny i vazby na sousední bytové či nebytové prostory. Jedná se zejména o dělící konstrukce a jejich dostatečná dimenze, či požadovaná opatření proti průniku hluku. Mezibytové stěny a stropy by měly splňovat požadavky na hlukovou neprůzvučnost. V případě podezření můžete žádat důkaz – provedení měření hluku od akreditované zkušební laboratoře, zejména pokud například Vaše budoucí ložnice přímo sousedí s koupelnou sousedního bytu. Posouzení stropní konstrukce mezi byty by měl udělat odborník s ohledem na předanou dokumentaci příp. drobným průzkumem. Při chůzi nebo lépe při drobném skoku by měla podlaha např. vykazovat dostatečnou tuhost.

Přechody mezi jednotlivými povrchy podlah by měly být bez výškových rozdílů, pouze s vloženou příslušnou dilatací. V případě, že se byt nalézá nad nevytápěným prostorem – průjezd apod. požadujte i předložení skladby podlahy, zda byla použita dostatečná vrstva tepelné izolace. V přízemí či nad historickými klenbami navíc prohlášení o provedení sanačních a hydroizolačních opatření dle projektové dokumentace tak, aby po nastěhování nedošlo nemilému projevu vlhkosti na zdech či na podlahách.  

V poslední řadě je dobré si prověřit příslušné záruky na jednotlivé části bytu i celého domu.

Obr. Dům bez nástavby

 

 

 

Obr. Stejný dům s nástavbou

 

 

 

 

 

 

Potřebujete poradit s výběrem bytu, napište nám na projektyonline@email.cz