Diskuzní fórum a poradna

Datum 05.10.2011

Vložil Pavel

Titulek Nástavba bungalovu

Odpovědět

Dobrý den, máme přízemní RD, kde střechu tvoří dřevěné vazníky, na kterých je zavěšen SDK podhled s tepelnou izolací. Chtěli bychom přistavět na dům patro. Stavební firma tvrdí, že nástavbu provede tak, že můžeme v průběhu stavby žít v domě, jelikož zůstane funkční a neporušený interiér, krytý stávajícím podhledem. Bude to možné?

Datum 05.10.2011

Vložil Redakce

Titulek Re: Nástavba bungalovu

Odpovědět

Těžko říci, bylo by to určitě příjemné. Celá akce ale bude pravděpodobně velice finančně a profesně náročná. Jedná se např. p vybudování provizorní střechy nad budoucí výškou stavby a v celé ploše domu. Dále bude velice náročné zajistit při demontáži vazníků provizorní vynesení, případně podepření stávajícího podhledu. V neposlední řadě bude nutné eliminovat nebezpečí proražení podhledu např. při demontáži vazníků nebo montáži nového stropu.
S pozdravem, Vaše redakce.

Datum 20.09.2011

Vložil Martina

Titulek Koeficienty zastavěnosti pozemku

Odpovědět

Když mám koeficient podlažních ploch 0,8, koeficiet zeleně 0,35, koeficient zastavěné plochy 0,4 a pozemek 1000m2, kolik mohu zastavět?

Datum 20.09.2011

Vložil Redakce

Titulek Re: Koeficienty zastavěnosti pozemku

Odpovědět

Na pozemku můžete tedy zastavět 400m2, 350m2 zeleň, zbývající část jsou většinou zpevněné plochy 250m2.
Koeficient podlažních ploch znamená buď 400m2 hrubé plochy patra budovy, ale jen 2 NP tj. 2x400/1000=0,8 nebo 100m2 hrubé plochy patra, ale už v 8 NP.
S pozdravem, Vaše redakce.

Datum 06.09.2011

Vložil Jiří

Titulek Dveře do bytu

Odpovědět

Lze změnit směr otevírání dveří do bytu v panelovém domě při rekonstrukci a otevítrat je ven? Když ano, za jakých podmínek. Děkuji

Datum 06.09.2011

Vložil Redakce

Titulek Re: Dveře do bytu

Odpovědět

Otevírání dveří ven z bytu není vyloučeno v případě, že není omezen průchod (únik) na veřejném prostoru, zejména schodišti v bytovém domě. Problematiku odstupu dveří řeší norma na schodiště a šířku únikové cesty řeší příslušné požární normy (bytové domy, změna staveb atd.) resp. příslušná TZPO. Otevírání ven však přináší i řadu nepraktičností, jako je např. nedokonalá těsnost a omezené možnosti řešení zabezpečení vstupních dveří do bytu.
S pozdravem, Vaše redakce

Datum 04.09.2011

Vložil Martin

Titulek Tloušťka tepelné izolace v krovu

Odpovědět

Bude mi stačit 240mm tepelné izolace v šikmé střeše?

Datum 04.09.2011

Vložil Redakce

Titulek Re: Tloušťka tepelné izolace v krovu

Odpovědět

Odpověď je trochu komplikovanější než se zdá, záleží zejména na pozici izolantu vzhledem ke krokvím, energetickém zatřídění domu, kvalitě a materiálu tepelné izolace. Zašlete nám raději dotaz emailem s detaily z projektu domu. S pozdravem, Vaše redakce.

Datum 03.09.2011

Vložil Martin

Titulek Terasa

Odpovědět

Dobrý den,
Mám uzavřenou terasu ve valbovém krovu 2.np RD. Chtěl bych ji odvodnit do okapu valbové střechy, který pod úrovní terasy, co by jste doporučili?

Datum 03.09.2011

Vložil Redakce

Titulek Re: Terasa

Odpovědět

Dle nových norem by měla být odvodněna i pojistná resp. parotěsná zábrana. Záleží na výškovém rozdílu, ale v tomto případě se to asi nepodaří. Dalším požadavkem při realizaci je bezpečnostní přepad, resp. min. dvě nezávislé vpustě pro případ ucpání tak, aby nedošlo k zaplavení prostoru a vniku vody do interiéru. Zbývá tedy varianta prostupů skrz střešní plášť. Doporučujeme proto realizaci hydroizolace s dokonale těsnými detaily napojení včetně utěsnění prostupů střechou. V případě nejasností zašlete raději upřesňující email.
S pozdravem, Vaše redakce.