EKOterorismus, aneb občanská sdružení "po česku"

21.12.2010 21:12

Myslíte si, že když poctivě pracujete, platíte daně, živíte rodinu, jezdíte autem, tak se Vás netýkají rozmary některých z nás. Ano, ale pouze do té doby, než začnete své úspory investovat do nového bydlení, případně by Vás napadlo v tomto oboru podnikat. Nejen, že se s tím stále častěji setkáváme na dopravních stavbách, ale systém je bohužel v současné době nastaven tak, že tento český fenomén můžeme pocítit všichni na vlastní kůži.

Toto je nová metoda pro naše nespokojené spoluobčany, jak se dobře zviditelnit alespoň v malé komunální politice, případně u dobře promyšlenějších záměrů je to i dobrá metoda zajištění kvalitních příjmů. Stačí si jen zaregistrovat sdružení, přihlásit se na oblastním stavebním úřadě a pak už jen čekáte, který pak investor si chce někde něco postavit a pokud jste šikovní, vždy se něco najde, co by se mu mohlo zakázat. A když nezaberou námitky při stavebním řízení, máte zde možnost odvolání k nadřízenému orgánu, což pro každého stavebníka i v případě, že má splněny veškeré podmínky potřebné k vydání příslušného povolení, představuje okamžitou časovou ztrátu minimálně jednoho roku. A to je ten důvod, proč by měl tuto budoucí ztrátu okamžitě řešit finančním darem pro příslušné sdružení, které tyto prostředky použije pro svou další činnost a svou připomínku stáhne, případně odvolání nepodá. A čím více prostředků sdružení takto získá, tím lepší právníky si může zaplatit pro další řízení a tím větší akce může blokovat. Další pěknou možností blokování stavebních řízení je stížnost na podjatost všech úředníků na příslušném úřadě. I když se nic neprokáže, zabere to určitě nějaký čas, než se najde někdo nepodjatý, který usnesením rozhodně o zamítnutí stížnosti, případně se spis přenese na jiný stavební úřad, který bude "jako nepodjatý" v řízení pokračovat, ale až se s dokumentací podrobně seznámí nový úředník.

Dalším pěkným nástrojem jsou PETICE. Myslíte, že kdyby kdokoli a na cokoli začal v dnešní době obcházet své okolí s peticí PRO a peticí PROTI, která by asi získala více podpisů. Pro příklad uvedeme projekt cyklostezky, u které by se zdálo, že by se mohla lépe zařadit do kategorie PRO, ale opak je pravdou. V místě stávající štěrkové cesty totiž chodí lidé na procházku se psy a těm asfaltový povrch nevyhovje, lepší cestou dojde určitě k nárůstu lidí, kteří ji budou využívat a tím dojde k rušení okolí, přírody apod…. prostě, opět zazní to naše české „proč tady u nás, ať se to postaví jinde“ případně to naše vnitřní „já už jsem si postavil a tady už se dále stavět nebude, protože je tady cenná příroda“.

Opět se ukazuje, že původní legislativní záměr na zřízení sdružení se minul účinku. Je důležité se zmínit, že Občanská sdružení se snaží zejména pak i v soudních řízeních dovozovat svoji aktivní legitimaci s odkazem na „Úmluvu  o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, uzavřené v Aarhusu dne 25. 6. 1998, vyhlášené pod č. 124/2004 Sb. m. s. („Aarhuská úmluva“). Jedná se ale o mezinárodní smlouvu, u které bohužel nikdo nečekal jak jí my češi dokážeme dobře využít.

Na základě výše uvedeného, si raději před záměrem nákupu nemovitosti prostudujte rubriku Jak si vybrat …

Zpět