EKOterorismus část 2 – Bojujte za přírodu, vyděláte miliony

24.04.2011 04:44

Na odhalování nekalostí v politice jsme si už zvykli, ale nyní se konečně podařilo reportérům MF Dnes (článek ze dne 22.4.2011) odhalit i praktiky českých „ekologických“ sdružení. Pod záminkou ochrany prostředí zastavují a prodlužují stavební řízení „bezohledných boháčů“. Odborně a právnicky dobře formulované připomínky zaslané na stavební úřad jsou pro stavebníka většinou v podstatě neřešitelné. V případě řešitelnosti dostanou záměr, respektive investora daleko za hranici finanční návratnosti. Naštěstí se spolu se sdruženími objeví i „odborník“, který Vám velmi slušný honorář dokáže odborně pomoci tak, že sdružení své připomínky následně odvolá.

Bohužel i dodatečné odvolání sdružení, které není účastníkem řízení, po vydání rozhodnutí vede k přezkoumání řízení od nadřízeného orgánu. A i když není důvod rozhodnutí nepotvrdit, znamená to několika týdenní zdržení nabytí právní moci rozhodnutí, tudíž odklad zahájení realizace Vašeho záměru. Dle správního řádu může navíc i opožděné nebo nepřípustné odvolání sloužit jako podnět ke kompletnímu přezkumnému řízení, které situaci dále komplikuje.

Zásadní znehodnocení Vaší investice, respektive majetku, které se začalo také v současnosti objevovat je rušení územních plánů. Celý proces přípravy a schvalování územních plánů byl a je totiž velmi složitý, a proto není vůbec těžké najít v těchto procesech chybu, kvůli které pak může Nejvyšší správní soud na základě stížnosti územní plán zrušit.   

Související články EKOoterorismus, aneb občanská sdružení „po česku“

 

Zpět